Scalda College voor Welzijn start nieuwe opleidingen

14 januari, 2016

Het Scalda College voor Welzijn start  in augustus met twee nieuwe opleidingen: “Sociaal-cultureel werker” en “Thuisbegeleider”. Scalda begint met deze opleidingen om professionals die werkzaam zijn in “Zorg” en “Welzijn” op te leiden voor de nieuwe participatiemaatschappij. De veranderingen op het gebied van zorg en welzijn hebben flinke gevolgen voor grote groepen mensen, zoals  ouderen, mensen met een beperking en gezinnen met complexe ondersteuningsvragen. De zorg wordt in toenemende mate aangeboden in de thuissituatie, omdat ouderen en mensen met een beperking tegenwoordig zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen.

De opleidingen worden aangeboden in Goes en Terneuzen en kunnen zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. Het betreft in beide gevallen een mbo-opleiding op niveau 4.

De sociaal-cultureel werker wordt opgeleid om sociale vraagstukken samen met burgers op te lossen: verschillende contexten waarin mensen ondersteuning nodig hebben om deel uit te maken van de maatschappij. De sociaal-cultureel werker is daarvoor vaak actief in of vanuit wijkaccommodaties, bijvoorbeeld als jeugd-, en jongerenwerker of in functies op sociaal-cultureel gebied binnen de maatschappelijke opvang, in de buitenschoolse opvang en de gehandicaptenzorg. De minimumleeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

De thuisbegeleider richt zich met name op de hulpverlening van de individuele cliënt en zijn omgeving. Dat kunnen ouderen zijn, maar bijvoorbeeld ook gezinnen met opvoedingsvraagstukken. De thuisbegeleider biedt een vaak intensieve, tijdelijke vorm van begeleiding, op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, huishouden, opvoeding, dagbesteding en het voeren van de regie. Doelgroepen zijn o.a. ouderen, gehandicapten én gezinnen met kinderen.

Tijdens de Open Dagen op 15 en 16 januari wordt voorlichting gegeven over de opleidingen zowel in Terneuzen als in Goes. U bent hier van harte welkom.