Scalda biedt het leertraject “Pre mbo” aan.

28 juni, 2017

Scalda biedt samen met een aantal Zeeuwse middelbare scholen het leertraject “Pre mbo” aan. Het Pre mbo heeft een succesvol pilotjaar achter de rug en is in het schooljaar 2017-2018 exclusief te volgen bij de volgende scholen: CSW, Nehalennia SSG, Scheldemond College, Pontes Het Goese Lyceum, Calvijn College, De Rede, Zeldenrust-Steelant College, Reynaertcollege en Zwin College.

Pre mbo
Dit traject heeft als primair doel om leerlingen via een doorlopende leerlijn succesvol te laten doorstromen van vmbo naar mbo niveau 2. Hierdoor wordt voortijdig schoolverlaten mede voorkomen. Het traject wordt niet afgesloten met een vmbo diploma, maar met een diploma op mbo niveau 1. Met dit diploma is de leerling toelaatbaar tot een breed scala aan opleidingen op mbo niveau 2. Voor leerlingen die niet in staat blijken het diploma van de Entreeopleiding (niveau 1) te behalen, wordt een arbeidstoeleidingstraject ingezet. Ook de leerlingen die na de Entreeopleiding willen gaan werken, worden begeleid in het vinden van werk.

Voor welke leerlingen is het Pre mbo traject bedoeld?
Voor dit traject selecteren de vmbo scholen die leerlingen van wie wordt verwacht dat zij niet in staat zijn om een regulier vmbo-diploma te behalen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Deze leerlingen zijn gebaat bij een aanpassing van het reguliere onderwijsprogramma, zodat zij door middel van maatwerk toch succesvol kunnen uitstromen naar een mbo niveau 2 opleiding of naar de arbeidsmarkt.

In het traject maken leerlingen kennis met een breed en wisselend aanbod uit de verschillende beroepssectoren. Dit alles zal staan in het kader van de maatschappelijke relevantie van/voor de Zeeuwse regio. De leerlingen zullen daardoor gemotiveerd worden om succesvol uit te stromen, waarmee voortijdig schoolverlaten voorkomen wordt.

Bekijk onderstaande video voor het complete verhaal