Scalda behaalt goede resultaten met haar inburgeringstrajecten

21 april, 2017
Scalda foto opleiding Inburgering Staatsexamen I en II

Het kwaliteitsinstituut Blik op Werk heeft Scalda opnieuw het Blik op Werk Keurmerk toegekend. Een school met dit keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en de cursisten zijn tevreden. Met dit kwaliteitslabel weet men dat een inburgeringstraject van goede kwaliteit is.

Criteria
Scalda voldoet aan alle algemene toetsingscriteria zoals klanttevredenheid en het slagingspercentage. Blik op Werk heeft dit geconcludeerd op basis van tevredenheidsonderzoeken, gehouden onder inburgeraars en op basis van de examenresultaten. Tijdens het onderzoek zijn ook de interne processen getoetst op bijvoorbeeld waarborging van privacy en de kwaliteit van de organisatie en de medewerkers. Met een succesvol resultaat heeft Scalda opnieuw voldaan aan de eisen die het keurmerk stelt. In cijfers uitgedrukt, waarderen de cliënten en opdrachtgevers Scalda met een 8,3. Het landelijk gemiddelde cijfer is een 7,5. Ook de slagingspercentages liggen bij Scalda ruim boven de landelijke norm.

Inburgeringstrajecten bij Scalda
Met het Blik op Werk Keurmerk is Scalda gecertificeerd om inburgeringstrajecten aan te bieden. Voor aanvang van het traject krijgt men een intake. Tijdens de intake wordt gekeken in welke groep de cursist het beste past.

De trajecten die Scalda aanbiedt, zijn:

  • Alfabetiseringstraject;
  • Inburgeringstraject;
  • Staatsexamen I en II.

Gedurende het inburgeringstraject werkt men in een eigen tempo en op het eigen niveau. Een mentor begeleidt de cursist het gehele traject. Scalda beschikt over alle moderne leermiddelen zoals computers en de nieuwste lesmethodes. Om de spreekvaardigheid te vergroten, en de cursist zo snel mogelijk wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, probeert Scalda de cursist aan een taalmaatje te koppelen. Het doel is om mensen te begeleiden naar zelfstandigheid binnen de Nederlandse maatschappij.

Blik op Werk
Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Blik op Werk Keurmerk. Het Keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners.