Samenwerkingsovereenkomst CENTRUM TOP TECHNIEK ondertekend

30 juni 2016

Woensdag 29 juni a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats, die is geïnitieerd door de BZW, met name door haar scheidende voorzitter Arnd Thomas. Tijdens de bijeenkomst worden meerdere initiatieven ter versterking van het technisch onderwijs gepresenteerd. Het gaat hierbij om de Techniek koepel, waaronder het Huis van de Techniek, de Bio Base Coöperatie en Stichting vallen, en het Centrum voor Top Techniek. Aansluitend aan de informatiebijeenkomst zal door de samenwerkende partijen uit het onderwijs, bedrijfsopleidingen, overheden en bedrijfsleven de samenwerkingsovereenkomst voor het Centrum voor Top Techniek ondertekend worden.

De ondertekening is het resultaat van een periode van intensief overleg tussen de samenwerkingspartners met als doel het realiseren van een CENTRUM voor TOP TECHNIEK, kortweg CTT, in Terneuzen. In juli 2015 hebben de eerder genoemde partijen de intentie uitgesproken zich actief in te zullen zetten voor de totstandkoming van een regionaal centrum voor techniekonderwijs in Terneuzen. Het wordt een aantrekkelijke praktijkleeromgeving met een ‘state of the art’-uitstraling. Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet om na de zomer van 2017 daadwerkelijk met het onderwijs in het CTT te kunnen starten. Naast het fysieke Centrum voor Top Techniek omvat het CTT ook vormen van verregaande samenwerking tussen het technisch onderwijs en bedrijfsleven. Het onderwijs komt hierdoor dichter bij het bedrijfsleven en het bedrijfsleven komt zelfs in het onderwijs. Zo is er een win-win situatie voor beide partijen.

Uitgangspunt van de samenwerking binnen het CTT is het duurzaam garanderen van een kwalitatief hoogwaardig en breed aanbod van modern technisch onderwijs op vmbo- en mbo-niveau in Zeeuws-Vlaanderen. Dat aanbod is noodzakelijk voor de leefbaarheid en sociaal economische ontwikkeling van deze regio. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven heeft belang bij de garantie dat er voldoende gekwalificeerde beroepskrachten worden opgeleid. Zo wordt de arbeidsmarktrelevantie van de technische opleidingen door deze duurzame samenwerking geborgd. Het Centrum voor Top Techniek wordt gerealiseerd in het schoolgebouw van Scalda aan de Vlietstraat in Terneuzen. In Walcheren en op de Bevelanden zijn vergelijkbare initiatieven zoals Technum in Vlissingen en het Techniekhuis in Goes.

Omhoog