Samenwerking Orionis en Scalda resulteert in diploma-uitreiking

29 juni, 2018

Op dinsdag 3 juli aanstaande overhandigt wethouder mevrouw E. (Els) Verhage van de gemeente Vlissingen diploma’s aan studenten van de Entree opleiding Assistent Dienstverlening en Zorg van Scalda College voor Educatie. Dit vindt plaats op de Scalda locatie in Middelburg aan de Ravensteijnweg 1 van 16.00 tot 17.30 uur. 

Gouden randje
Het is een diploma-uitreiking met een gouden randje. De Entree opleiding (mbo-niveau 1) Assistent Dienstverlening en Zorg is ontstaan uit de samenwerking tussen Orionis Walcheren en Scalda en is een combinatie van werken en leren. Studenten gaan een dag in de week naar school en werken daarnaast zestien tot vierentwintig uur per week in de werkleeromgeving van Orionis Walcheren.

Een intensieve samenwerking tussen de docent van Scalda en werkbegeleider van Orionis Walcheren maakt de opleiding uniek. Hiermee wordt ingespeeld op de individuele ontwikkelpunten van de studenten. Dat maatwerk zorgt voor succes. De opleiding is gestart met zestien deelnemers. Vijftien daarvan ontvangen op 3 juli hun diploma. 

Alle geslaagden gaan aan het werk of starten met een vervolgopleiding en zijn dus na afronding van de opleiding niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Ook op dat gebied is de opleiding een succes. Om die reden zal in het schooljaar 2018-2019 weer een nieuwe groep studenten starten.  

Het beroep assistent dienstverlening en zorg
Een assistent dienstverlener is een gecombineerde functie met verschillende werkzaamheden. Deze variëren van het in orde maken van een ruimte tot het verrichten van kleine technische handelingen. Bijvoorbeeld het verwisselen van een lamp en/of het schoonmaken van diverse ruimten. Als assistent dienstverlening kun je werken bij verschillende organisaties, instellingen en bedrijven zoals verpleeg en- of verzorgingstehuizen, in de thuiszorg, bij kleinschalige woonvormen, in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs of bij winkelketens.  

scalda.nl/educatie