Rutger de Rijcke eerste gediplomeerde van Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen

28 juni 2019

Op donderdag 27 juni ontving Rutger de Rijcke, als allereerste, zijn mbo-diploma voor de opleiding Eerste Verkoper binnen de Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen. Een bijzonder moment! Zowel studeren als meewerken deed hij bij Van der Peijl en de Boerenbond in Terneuzen. Docenten van Scalda verzorgden werkplaatsen bij bedrijven in de buurt. De coach van Scalda bezocht Rutger wekelijks op zijn leerwerkplek. In de ouderwetse schoolbanken zitten, is er dus niet meer bij in dit nieuwe onderwijsconcept.
Een jaar lang studeerde Rutger binnen de Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen. Hij slaagde met vlag en wimpel. Rutger is na één jaar regulier, overgestapt op de praktijkroute. De opleiding duurt twee jaar, maar de Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen biedt iedere student de ruimte om het op eigen tempo te doen.

Medewerker in opleiding
Bij de Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen werkt de student vanaf de eerste schooldag in het bedrijf als medewerker in opleiding. De student kan binnen de Praktijkroute Economie een opleiding volgen voor Medewerker secretariaat en receptie, Verkoper, Eerste Verkoper, Management assistent, Medewerker marketing en communicatie, (Junior) Accountmanager, Bedrijfsadministrateur, Juridisch-administratief dienstverlener of Manager retail. Er zijn geen lessen meer, geen docenten voor de klas, geen verplichte boekenlijst en geen klaslokaal. De student gaat vanaf dag 1 naar het bedrijf en leert zoveel mogelijk ‘on the job’ met de begeleiding van zijn coach van school en de begeleiding vanuit het bedrijf en kan werkplaatsen bezoeken voor de theoretische en praktische verdiepingsvragen.

Deze manier van opleiden is ook voor de bedrijven aantrekkelijk omdat het bedrijf meer invloed heeft op de opleiding en er is geen kloof tussen wat er op school geleerd wordt en wat er in het bedrijf gebeurt. Bovendien leren de bedrijven de studenten goed kennen. De coach van school komt in de bedrijven en begeleidt de student samen met de praktijkopleider. De student hoeft niet lang te reizen om een mbo-opleiding van zijn keuze te volgen. Het behoud van de opleidingen voor Zeeuws-Vlaanderen zijn essentieel voor de leefbaarheid van de regio.

Ook Praktijkroute Horeca-Toerisme
Scalda start in Zeeuws-Vlaanderen vanaf komend schooljaar ook met een Praktijkroute Horeca-Toerisme. De deelnemende bedrijven en Scalda dragen door de start van de Praktijkroute Horeca-Toerisme bij aan een oplossing voor het nijpende arbeidstekort in de horeca in Zeeuws-Vlaanderen. En niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen, de Praktijkroute Horeca-Toerisme start komend schooljaar namelijk ook op Schouwen-Duiveland en het afgelopen schooljaar zijn de eerste studenten op Walcheren al begonnen.

Omhoog