René Mondriaan naar discussiebijeenkomst met minister-president Rutte

8 februari 2018

Op maandag 12 februari 2018 vindt van 15.30-17.30 uur in het Catshuis een kleinschalige bijeenkomst plaats over de ‘aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt’ met de minister-president en de minister van OCW.

Zij gaan in gesprek met enkele mbo-studenten, docenten, vertegenwoordigers vanuit leerbedrijven, opleidingsmanagers en bestuurders. Er zullen in totaal circa 20 personen deelnemen aan de discussie. De voorzitter van de SER zal tijdens de bijeenkomst een korte inleiding verzorgen. Eén van de genodigden is René Mondriaan, teamleider opleidingen ICT, applicatieontwikkelaar en mediavormgever bij Scalda.

Inhoud discussiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst wordt specifiek gefocust op drie thema’s:

  • Breed versus smal, beroepsgericht opleiden.
  • Praktijkleren vraagt om nauwe samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
  • De landelijke kwalificatiestructuur (het stelsel van opleidingen) en de (professionele) ruimte van scholen, docenten en het regionale bedrijfsleven.

Voorgeschiedenis
Vorig schooljaar is een afvaardiging van het ministerie bij het team ICT van Scalda op werkbezoek geweest. Zij hebben toen kennisgenomen van de innovatieve manier van werken aldaar (externe vragen, bedrijfsprocessen centraal en eigenaarschap bij studenten). Vervolgens zijn in november, op uitnodiging van het ministerie, studenten en medewerkers van het team hun verhaal gaan vertellen aan de directie mbo. De directie mbo was dermate onder de indruk van de onderwijsontwikkelingen in Vlissingen en Terneuzen dat René Mondriaan nu door het ministerie is uitgenodigd om in gesprek te gaan met Rutte, Engelshoven, Heerts en andere coryfeeën uit mbo-land.

Toekomstgericht beroepsonderwijs
Dit gesprek biedt input voor nieuwe ideeën en afspraken voor de verbetering van de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt en de kabinetsreactie op het SER-advies: Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs.

Het is de bedoeling dat aan het eind van het gesprek gezamenlijk drie concrete oplossingsrichtingen vastgesteld worden, waar het mbo en haar partners zich voor zouden moeten inzetten de komende periode.

Omhoog