Provincie Zeeland start onderzoek naar reisgedrag studenten

4 februari 2020

Schonere, snellere en slimmere vervoersmiddelen en deelsystemen worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Behoeften van studenten vragen om andere, soms nieuwe, oplossingen. Het mobiliteitssysteem zoals het nu werkt, past daarom steeds minder bij de huidige tijd. De Provincie Zeeland start 3 februari 2020 met een onderzoek naar de mogelijkheden om het vervoersaanbod beter af te stemmen op de behoefte van de Zeeuwse reiziger. Op basis van reisgegevens en andere data wil de Provincie zorgen dat Zeeuwen slimmer, sneller en veiliger kunnen reizen. Met als eerste focus: het onderwijs.

Hoe slim reis jij?
De Provincie Zeeland vraagt met het project ‘Smart Mobility Onderwijs Zeeland’ aan studenten van Scalda Groen College in Goes om vanaf februari anoniem hun reisgegevens via een app te delen. Centraal in het onderzoek staat de vraag: hoe slim reis jij? De app houdt het verplaatsingsgedrag van de studenten op de achtergrond bij. Studenten kunnen feedback geven op de geregistreerde reizen in de app. Bijvoorbeeld als ze moeten wachten omdat de aansluiting met het openbaar vervoer tegenzit of wanneer ze met iemand gecarpoold hebben. Daarmee wordt de data nog waardevoller.

Slimme oplossingen
Op basis van het verplaatsingsgedrag van de studenten kan de Provincie mobiliteitsbehoeften ontdekken en knelpunten in het huidige vervoersaanbod signaleren. Vervolgens worden voor de studenten nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen op maat bedacht. Daarbij kun je denken aan initiatieven als deelauto’s, leenfietsen of een carpoolapp. Maar ook aan verbeteringen in de dienstregeling van het huidige openbaar vervoer of de invoering van nieuwe vervoersvormen.

Uitrol naar de hele provincie
De Provincie start het onderzoek bewust op Scalda Groen College in Goes, omdat daar studenten uit heel de provincie en daarbuiten samenkomen. Voor de zomer vindt een eerste analyse plaats en gaat de Provincie in gesprek met studenten over oplossingsrichtingen. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt, vindt ook uitbreiding naar andere onderwijsinstellingen in Zeeland plaats.

Mobiliteit op maat
Uiteindelijk moeten alle bedachte slimme mobiliteitsoplossingen samenkomen in één mobiel platform waar alle studenten, en later alle Zeeuwen, eenvoudig hun reis kunnen plannen. Niet alleen naar school, maar ook naar het werk, de sportvereniging of een avondje uit. Het uitgangspunt daarbij is dat persoonlijke voorkeur van de reiziger centraal staat. Het platform zorgt vervolgens voor een slim reisadvies op de mobiliteitsvraag van de reiziger.

Omhoog