Project AIRTuB: een roterend windturbineblad

18 oktober 2021
airtub

Docent Kasper de Feijter is zeer nauw betrokken bij het AIRTuB project. Dat staat voor Automatische Inspectie en Reparatie van Turbinebladen. Dit keer stond het project in het teken van een windturbineblad-simulator, dat nu in De Kaap ligt.

Het AIRTuB project wordt vanuit diverse onderwijs- en onderzoeksinstituten gedraaid. Hierbij werken onder andere de HZ en het Scalda nauw samen met elkaar. Het autonoom kunnen inspecteren van windturbinebladen - waarbij de windturbine stil staat - is momenteel het hoofddoel. Dit wil men doen met behulp van een drone welke een zogenoemde ‘crawler’ (autonome robot) dropt op het turbineblad.

Een grote vraag vanuit AIRTuB voor Scalda was om op een bestaand windturbineblad (welke voor het Technum lag) te kunnen testen met de ‘autonome robot’ concepten. Hierbij is het van belang de echte situatie zoveel mogelijk na te kunnen bootsen. Dit betekende dat Scalda voor een echte uitdaging stond om een - 2500kg wegend – turbineblad eenvoudig transporteerbaar te maken zodat er op diverse plaatsen getest kon worden.

Samen met docent Ronald Schroevers en een groep derdejaars studenten Werktuigbouwkunde ging Kasper aan het werk. Het idee was om een bok te ontwerpen die het windturbineblad zou kunnen oppakken. Maar naarmate de tijd vorderde kwamen er steeds meer ideeën bij. Zou het niet nóg handiger zijn als het blad kan roteren om zijn lengteas en ook verticaal (onder een hoek) de lucht in zou kunnen. Op die manier kun je alle realistische posities nabootsen van een windturbineblad op 150m hoogte. Het uiteindelijke doel is immers om het gehele blad te kunnen inspecteren, ongeacht de hoek en positie waarin de turbine stil staat.

De studenten gingen aan de slag met het ontwerp en zijn weken bezig geweest met het engineeringsplan. Ze hebben een compleet en bruikbaar concept opgeleverd, inclusief alle 3D- en werktekeningen. Voor het gemak heeft men gebruik gemaakt van een tweedehands aangeschafte kieptrailer, waar de bok op moest passen. Die moest dus ook goed ingemeten worden. Evenals een grote elektromotor met een speciale reductor die het windturbineblad 360° kan laten draaien.

Tekening airtub

Maar toen moest het geheel nog gerealiseerd worden. Het Technum heeft simpelweg géén faciliteiten om dergelijk grote constructies te realiseren. Docent Kasper heeft dit met zijn eigen bedrijf dit verder opgepakt en is de gehele zomervakantie bezig geweest om het project voor september te realiseren.
Mede dankzij Heerema Fabrication Group, welke het materiaal heeft gesponsord en P. van Eijzeren B.V. welke de bok heeft gelast, is het een prachtig eindresultaat geworden. Mooi om ook op deze manier het onderwijs en bedrijfsleven samen te laten werken. Zowel BOL als BBL studenten zijn werkzaam of lopen stage bij deze bedrijven, dan is het leuk en fijn als ze je ook op deze manier helpen!

Het was een flinke klus, maar het is gelukt. We kunnen nu een windturbineblad simuleren. We zijn dan ook de eerste in Nederland die een turbinebladsimulator op deze grootte hebben gebouwd. Voor veel organisaties in Nederland, maar ook wereldwijd is het van belang om dit te kunnen. Op de simulator kunnen nu alle tests gedaan kunnen worden zodat we zeker weten dat de autonome robot ook op 150m hoogte feilloos werkt. Het is dan ook de bedoeling dat andere bedrijven hier ook gebruik van mogen maken en naar Vlissingen komen om gebruik te maken van de simulator.

Meer weten over het AIRTuB project? Lees meer bij worldclassmaintenenance.

Omhoog