Pre mbo

2 juni, 2016

Scalda start samen met de middelbare scholen Calvijn College, CSW, Nehalennia en Scheldemond College het leertraject “Pre mbo”.

Dit traject heeft als primair doel om leerlingen via een doorlopende leerlijn succesvol te laten doorstromen van vmbo naar mbo niveau 2. Hierdoor wordt mede voortijdig schoolverlaten voorkomen. Het traject wordt niet afgesloten met een vmbo diploma, maar met een diploma op mbo niveau 1. Met dit diploma is de leerling toelaatbaar tot een breed scala aan opleidingen op mbo niveau 2. Voor leerlingen die niet in staat blijken het diploma van de Entreeopleiding (niveau 1) te behalen, wordt een arbeidstoeleidingstraject ingezet. Ook de leerlingen die na de Entreeopleiding willen gaan werken, worden begeleid in het vinden van werk.

Voor welke leerlingen is het Pre mbo traject bedoeld?
De vmbo scholen selecteren die leerlingen voor dit traject van wie wordt verwacht dat zij niet in staat zijn om een regulier vmbo-diploma te behalen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Deze leerlingen zijn gebaat bij een aanpassing van het reguliere onderwijsprogramma, zodat zij door middel van maatwerk toch succesvol kunnen uitstromen naar een mbo niveau 2 opleiding of naar de arbeidsmarkt.

In het traject zal kennisgemaakt worden met een breed en wisselend aanbod uit de verschillende beroepssectoren. Dit alles zal staan in het kader van de maatschappelijke relevantie van/voor de Zeeuwse regio. De leerlingen zullen daardoor gemotiveerd worden om succesvol uit te stromen, waarmee voortijdig schoolverlaten voorkomen wordt.