Petra Poelmans nieuwe practor ‘Leren in hybride leeromgevingen” bij Scalda

10 juni 2021
Petra Poelmans

Vanaf 1 augustus start Petra Poelmans bij Scalda als nieuwe practor Leren in hybride leeromgevingen. Zij volgt Migchiel van Diggelen op, die elders een functie als lector heeft aanvaard.

Petra heeft een brede ervaring binnen Hybride Leeromgevingen en kan met haar kennis en netwerk het HBO en MBO op dit gebied met elkaar verbinden. Naast haar functie bij Scalda is Poelmans verbonden aan Fontys Hogescholen als projectleider van Learning College en als sleutelfiguur binnen het strategische Programma Hybride Leeromgevingen. In het Learning College worden studenten opgeleid voor een hybride carrière: ze worden als expert leren & ontwikkelen bevoegd voor het onderwijs en bekwaam voor het bedrijfsleven.

“In hybride leeromgevingen leren studenten op de grens tussen school en praktijk. Daar gebeurt het, daarom komen onderwijs en praktijk samen, daar motiveren we studenten en daar gaat iederéen leren”, stelt ze.

Petra gaat samen met de docent-onderzoekers, collega’s van Scalda en het werkveld aan de slag met vragen als: Hoe richt je een omgeving op het grensvlak van onderwijs en praktijk zo in dat studenten, docenten en werkveldpartners samen kunnen leren, onderzoek kunnen doen en werken aan authentieke vraagstukken? Wat betekent dat voor de didactische aanpak? En voor het beoordelen? Welke eisen stelt het aan de ruimtelijke omgeving en aan de bedrijfsprocessen?

Resultaten en conclusies casestudies

Inmiddels heeft het team docent-onderzoekers casestudies gemaakt van een aantal hybride leeromgevingen bij Scalda. De resultaten en conclusies zullen na de zomervakantie worden gepresenteerd. De casestudies en de conclusies vormen uiteraard de basis voor het verder vormgeven het opzetten van nieuwe hybride leeromgevingen bij Scalda.

Omhoog