Persverklaring met betrekking tot de situatie van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

31 augustus, 2017

Een sterke onderwijskolom is van vitaal belang voor de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen. Scalda levert hieraan een bijdrage door, binnen haar mogelijkheden, een breed aanbod van mbo-opleidingen in de regio in stand te houden. Of dit in de toekomst ook gaat lukken, is in sterke mate afhankelijk van de instroom van leerlingen vanuit de Zeeuws-Vlaamse vo-scholen. De recente berichtgeving stemt dan ook tot grote bezorgdheid. Tegelijkertijd spreekt Scalda het vertrouwen uit dat scholen, overheden en bedrijven zullen samenwerken om het algemeen belang van de regio te dienen.

Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking, tussen Zeeuws-Vlaamse vo-scholen, bedrijven, regionale overheden en Scalda is het Centrum voor Top Techniek, dat deze week zijn deuren opent op de Scalda locatie in Terneuzen. Docenten werken er samen in gedeelde lokalen en met een gedeelde inventaris, waardoor het mogelijk is om techniekonderwijs, een relatief dure vorm van onderwijs, in Zeeuws-Vlaanderen aan te blijven bieden en zo het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven te blijven voorzien van goed opgeleide jonge vakmensen.

Scalda heeft de bestuurders van betrokken instellingen laten weten dat zij graag meedenkt over het vraagstuk en dat zij binnen haar mogelijkheden zal meewerken aan een oplossing.