Opnieuw alleen maar topopleidingen bij Scalda College voor Welzijn

15 december, 2017

Alle opleidingen van Scalda College voor Welzijn hebben de kwaliteitszegel van de Keuzegids Mbo 2018 ontvangen. Daarmee mogen alle opleidingen van Scalda College voor Welzijn zich, net als vorig jaar, een jaar lang Topleiding noemen, wat betekent dat de opleidingen tot de beste van Nederland behoren, volgens Keuzegids Mbo 2018.

De opleidingen Maatschappelijke Zorg, zowel niveau 3 als niveau 4, worden, als onderdeel van het Domein Maatschappelijk Werk, door de Keuzegids Mbo 2017 gekwalificeerd als beste van Nederland. Onder datzelfde domein valt ook dit jaar gestarte opleiding Sociaal-Cultureel Werk. De opleidingen Pedagogisch Werk Kinderopvang niveau 3 en Gespecialiseerd Pedagogisch Werk niveau 4 staan op de tweede plaats. Net als de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 en BBL-opleiding Praktijkopleider.

Topopleidingen
De oordelen over opleidingen zijn gebaseerd op de landelijke enquête over studenttevredenheid in het mbo (de JOB-monitor) en op cijfers over het studiesucces. Scholen kunnen in elke ranglijst van de gids een score tussen de 20 en 100 punten halen. Heeft een school in een vakgebied een totaalscore van 75 punten of meer, dan mag ze haar opleidingen op dat gebied een jaar lang ‘topopleiding’ noemen. Dit jaar is het bijbehorende kwaliteitszegel 184 keer toegekend.

Open Dagen
Scalda College voor Welzijn houdt op vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari open dagen op de locaties Terneuzen en Goes. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Kijk voor tijden en locatie op scalda.nl/welzijn. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de inhoud van de opleidingen.