Opening Praktijklab Corrosie & Isolatie

14 december 2021
Corosielab

Preventie, detectie en reparatie van corrosie zijn belangrijke onderwerpen die aan bod komen binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project Praktijklab Corrosie & Isolatie, een samenwerking tussen verschillende partners in de grensregio Vlaanderen - Nederland. De grensregio bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar relatief oud, waardoor corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Het is cruciaal dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren. Bij Scalda wordt momenteel het corrosielab gerealiseerd in de Proeffabriek van de opleiding Procestechniek in Terneuzen. 

Om innovaties te kunnen testen en ontwikkelen die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie, is er behoefte aan een fysieke onderzoeks-infrastructuur. Drie kennis- en onderwijsinstellingen trekken hierin samen op, daardoor kunnen we betere stappen zetten in een kortere tijd en met een maximaal rendement in economisch, veiligheids- en milieu-opzicht.  

Sirris zet bestaande infrastructuur in om onderzoek uit te voeren op een academische basis en ontwikkelt samen met projectpartners nieuwe infrastructuur voor veldtesten. De Hogere Zeevaartschool realiseert een onderzoeksponton om onderzoek aan ‘natte’, watergebonden infrastructuur te kunnen uitvoeren. En bij Scalda begeleiden we de praktische en uitvoerende kant van het onderzoek. In de proeffabriek van Procestechniek ontwikkelen we verschillende testopstellingen die een industriële omgeving simuleren voor het uitvoeren van corrosietesten, zodat ze zo representatief mogelijk zijn.  

Er wordt een basiscurriculum voor Corrosie- en Isolatietechnici ontwikkeld op hoger en middelbaar niveau. Na afloop van het project zal de infrastructuur integraal onderdeel blijven uitmaken van de opleidingen binnen Scalda en de andere deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen en zal het opgebouwde netwerk van bedrijven samen stappen blijven zetten om de corrosieproblematiek aan te gaan. 

Het Corrosielab is een samenwerking tussen Sirris, Zeeland Refinery, Scalda, KEAFER Nederland, North Sea Port en Hogere Zeevaartschool Antwerpen. 

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steunen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Omhoog