Open brief aan de Tweede Kamer bescherming tegen piraterij

5 februari, 2016

Kabinet maakt inzet private beveiligingsteams mogelijk

Begin december 2015 heeft het kabinet een beleidsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt voorgesteld om op schepen die varen onder Nederlandse vlag, onder strikte voorwaarden, gewapende particuliere beveiligers toe te staan. Dit standpunt kan pas worden uitgevoerd als de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd.

Haast geboden met een wettelijke regeling voor private beveiligers

De Tweede Kamer heeft echter besloten pas op 8 juni het standpunt van het kabinet te bespreken. Daaruit spreekt geen gevoel van urgentie. Daaruit blijkt dat er sprake is van een verregaande onderschatting van de positie van zeevarenden die op de onmetelijke oceaan aan hun lot zijn overgelaten wanneer het onverhoopt misgaat.

Lees de volledige brief