(Nieuwe) ontwikkelingen rondom Scalda Groen College

9 februari 2021
nieuwe opleiding scalda groen

Vanaf schooljaar 2021-2022 biedt Scalda een aantal nieuwe groene opleidingen aan.

De eerste studenten voor de opleiding Aquacultuur (Teelt op water) hebben zich ingeschreven. Deze opleiding wordt aangeboden in Goes. De opleiding is op niveau 4 en duurt 3 jaar. Een groot gedeelte van het onderwijs vindt plaats in samenwerking met het bedrijfsleven. Na de opleiding kan je doorstromen naar het hbo, bij HZ University of Applied Sciences.

Procesoperator (Food)

Vanaf schooljaar 2021-2022 verzorgt Scalda de opleidingen Procesoperator B en C ook in Goes op de locatie Stationspark (de groene mbo-opleidingen). De opleidingen krijgen twee specialisaties: Chemie en Food. De opbouw van de opleiding bestaat uit een basisfase van 2 jaar, gevolgd door een specialisatie. Deze specialisatie duurt 1 jaar bij niveau 3 en 2 jaar bij niveau 4. De basisfase bieden we aan in Goes en Terneuzen. Tijdens deze periode maakt de student een keuze voor niveau 3 of 4 en voor de specialisatie Chemie of Food. De specialisatie Chemie wordt verzorgd in Terneuzen en de specialisatie Food wordt verzorgd in Goes. De toelatingseisen voor de opleidingen zijn vmbo-k of hoger, overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4.

Specialisaties Vakexpert teelt en groene technologie

Daarnaast is het mogelijk om de opleiding Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4, 3 jaar) te volgen met de specialisaties Akkerbouw, Glastuinbouw en Fruitteelt.

Toekomstige opleidingen

Momenteel is Scalda Groen College bezig met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen op het gebied van watermanagement en Food, future en health. Deze opleidingen zouden kunnen starten in schooljaar 2022-2023.

Omhoog