Minister Bussemaker maakt 5 miljoen vrij voor compensatie schoolkosten

15 augustus, 2016

Minister Bussemaker van Onderwijs maakt €5 miljoen vrij om ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. De bewindsvrouw komt in het najaar met een structurele oplossing voor ouders met een smalle beurs, die moeite hebben de schoolkosten voor hun 16- en 17-jarige kinderen op het  mbo te betalen. De compensatie is bedoeld voor mbo’ers met een beroepsopleidende leerweg (BOL). Het is nog niet bekend onder welke voorwaarden ouders/verzorgers een beroep op deze regeling kunnen doen. Ook is nog niet bekend hoe de regeling precies uitgevoerd gaat worden. Naar verwachting zal eind augustus hierover helderheid worden gegeven door het ministerie. We houden u hiervan op de hoogte.