Maximale score voor inburgeringsopleiding

19 april 2021

Tijdens een audit voor het keurmerk Blik op Werk heeft de inburgeringsopleiding van Scalda de maximale score van vier sterren behaald. Dit betekent dat het keurmerk ook dit jaar weer is toegekend.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Tijdens het afgelopen jaar zijn diverse stappen genomen om de kwaliteit van de inburgeringsopleiding te verbeteren. Uit het inspectierapport waarvoor de klassen bezocht zijn kwam naar voren dat we goede stappen hebben gemaakt. Er zijn lessen ontwikkeld die zich richten op het participeren buiten de klas om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook is er een hybride leeromgeving waarin ervaringsgericht onderwijs wordt aangeboden waardoor de studenten sneller leren.

Daarnaast zijn de docenten gestart met een scholing die zich richt op het coachen van de student. Hiermee krijgen de docenten handvatten om studenten een grotere rol te geven in hun eigen leerproces. Een van de doelen die we nastreven is om de student zelf verantwoordelijk te maken voor zijn leerproces. Tot slot heeft het team onderwijsmethodiek TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) verder ingevoerd in de lessen. Hierbij worden verhalen gebruikt als middel om woorden in context te leren en in het langetermijngeheugen op te slaan. TPRS geeft studenten heel snel de mogelijkheid om in het Nederlands te communiceren.

Wat is Blik op Werk?

Blik op Werk is een onafhankelijk Kwaliteitsinstituut dat zich bezig houdt met gekwalificeerde dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering. Zelfbeoordeling van organisaties is een normaal onderdeel van bedrijfsvoering maar biedt onvoldoende garantie. Blik op Werk zorgt voor een onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid van diensten vast te stellen.

Meer informatie over de inburgeringstrajecten

Omhoog