Maritieme opleidingen vanaf schooljaar 2021-2022

16 december 2020

Op niveau drie en vier kenden we tot en met schooljaar 2020-2021 drie instroomvarianten:

  1. Maritiem Officier (Niveau 4) / Stuurman Werktuigkundige Kleine schepen (SWK – Niveau 3)
  2. Stuurman alle - (Niveau 4) of kleine (Niveau 3) schepen
  3. Scheepswerktuigkundige alle - (Niveau 4) of kleine (Niveau 3) schepen

Vanwege de veranderende eisen voor de bemanning, een bredere inzetbaarheid, meer uitwisseling tussen deelsectoren (visserij, koopvaardij, waterbouw) en hogere opleidingseisen hebben het bedrijfsleven en de scholen samen besloten tot een wijziging in de opleidingsstructuur.

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten alle studenten in een duale basis. In dit basisdeel worden de studenten opgeleid tot zowel stuurman als scheepswerktuigkundige. Vervolgens kiezen de studenten na verloop van tijd een specialisatierichting; ze specialiseren zich in ofwel de nautische richting ofwel de technische richting. Op dit moment (dec. 2020) is het exacte moment van kiezen nog niet vastgelegd.

Voor de opleidingen op niveau vier is de ambitie het keuze moment na de eerste stage te laten plaatsvinden. Studenten zijn dan twee jaar duaal opgeleid en hebben vervolgens een half jaar gevaren in de BPV-periode. Dit bij elkaar geeft een goede basis om een weloverwogen keuze te maken.

De huidige structuur van de niveau drie opleiding laat niet toe dat er voor het keuzemoment een stageperiode plaatsvindt. De scholen zijn met de branche in gesprek om te zoeken naar een oplossing. Maar dit is, onder andere vanwege de gemiddelde leeftijd vroeg in de opleiding, niet eenvoudig. De school zal er alles aan doen om studenten te helpen een gefundeerde keuze voor hun specialisatie te maken.

Omhoog