Manifest Kansengelijkheid getekend

18 juni 2024
Dick Hoogstrate ondertekend manifest Kansengelijkheid namens Scalda

Scalda en andere Walcherse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten ondertekenden op 14 juni het manifest ‘Kansengelijkheid’. Dit initiatief komt voort uit het overleg de Regionaal Educatieve Agenda (REA). Het doel van het manifest is om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren te bevorderen. 

Doel en inhoud van het manifest

Het manifest streeft naar een inclusief onderwijsaanbod waar kinderen en jongeren samen kunnen spelen, werken en leren. Ongeacht hun achtergrond of beperkingen. Het onderwijs moet toegankelijk zijn. Kinderen moeten in hun eigen omgeving naar school kunnen. Onderwijs moet de nodige ondersteuning bieden en zorgen voor de optimale ontwikkeling van de kinderen.

Wethouder Willemien Treurniet van de gemeente Middelburg: “Kansengelijkheid, een term die we veel, heel veel horen. Daardoor dringt de inhoud soms niet meer goed door. Maar als we 'gelijke kansen' horen, spreekt het opeens veel meer. Gelijke kansen; voor onze jonge inwoners, voor onze leerlingen. Want het is niet vanzelfsprekend. Het maakt uit in welke wijk je opgroeit, welke ondersteuning je thuis kan krijgen, wat het netwerk is, de achtergrond. Om gelijke kansen te creëren wordt er van ons gevraagd om keuzes te maken. Laten we dit met durf en lef doen! Laten we er met elkaar voor zorgen dat de pedagogische omgeving ondersteunend is aan ieders ontwikkeling. We hebben ieder onze eigen rol, maar juist vanuit samenkracht kunnen we werken aan een gezamenlijke agenda.”

Welke partijen zetten handtekening

De partijen die ondertekenen zijn: Kinderopvang Walcheren (KOW), Archipel Scholengroep, Onze Wijs, Prisma Scholengroep, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ), Vrije School Zeeland (VSZ), ABS, Liefde en Vertrouwen West-Nederland (LEV-WN), Joos van Larenschool, Vlissingse Schoolvereniging (VSV), Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), OZEO, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), Mondia Scholengroep, Calvijn College, Scalda, Gemeente Vlissingen, Gemeente Veere en Gemeente Middelburg.

De betrokken partijen willen bestaande ongelijkheid aanpakken en ongelijkheid voorkomen. Alle leerlingen en studenten moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Hun afkomst, sociaaleconomische status of het opleidingsniveau van hun ouders mogen niets uitmaken. De partijen zijn van mening dat armoede, taalachterstanden en andere belemmeringen geen invloed mogen hebben op de ontwikkelingskansen van kinderen.

De speerpunten

Met dit manifest zetten de partijen zich de volgende jaren in voor gelijke kansen met speerpunten zoals:

  • Het aanpakken van armoede en taalachterstanden;
  • Actieve uitvoering van deze agenda binnen hun organisaties;
  • Jaarlijkse evaluatie en bespreking van de voortgang in REA-vergaderingen.

Met deze gezamenlijke inspanning verklaren alle partijen hun inzet voor een eerlijke en inclusieve toekomst. En dit voor elke leerling en student op Walcheren.

Omhoog