Maatregelen Coronacrisis update 20 mei

20 mei, 2020
Corona

Gisteren heeft het kabinet Nederland geïnformeerd over de versoepeling van de Corona-maatregelen. Zoals al eerder aangekondigd, krijgt het mbo vanaf 15 juni iets meer ruimte voor het organiseren van activiteiten in de schoolgebouwen. Dat zal vooral gaan om examinering en daarnaast in beperkte mate om enkele praktijklessen. Scalda voert hierover overleg – binnen de school, maar ook met andere scholen in de regio en met de stichting Scholierenvervoer. Wat al duidelijk was: voor de studenten zal het onderwijs ook in de periode van 15 juni tot de zomervakantie vooral nog “op afstand” plaatsvinden.  

In de loop van volgende week worden medewerkers en studenten hierover in grote lijnen geïnformeerd. Studenten ontvangen vanuit hun opleiding specifieke informatie die voor hen en voor hun opleiding van toepassing is.

Voor studenten en medewerkers die toestemming krijgen om op een locatie aanwezig te zijn, bijvoorbeeld voor het afleggen of afnemen van examens, gelden de volgende richtlijnen:

 • Blijf thuis indien je één of meer van de volgende (luchtweg)klachten hebt:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Koorts (temperatuur boven de 38 graden celcius)

Je dient tenminste 7 dagen thuis te blijven om uit te zieken, en je komt pas weer naar school als je na deze 7 (of meer) dagen gedurende 24 uur geen klachten meer hebt

 • Blijf thuis indien iemand in jouw huishouden één of meer van de volgende (luchtweg)klachten heeft:
  • Koorts (temperatuur boven de 38 graden celcius)
  • Benauwdheidsklachten

Als iedereen binnen het huishouden gedurende 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer naar school komen.

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft. 
  In dit geval moet je wachten tot die persoon gedurende 24 uur klachtenvrij is, vervolgens moet je 14 dagen extra thuisblijven.