Lancering Zeeuwse Website voor Loopbaanoriëntatie

14 september, 2017

Waar ben je goed in? Waar ligt jouw passie? Welke beroepen horen daarbij? Hoe bouw je een netwerk op en hoe zet je dat in? Belangrijke vragen voor jongeren die bezig zijn met het kiezen van een beroep en de daarbij behorende opleiding. 25.000 Zeeuwse jongeren - leerlingen in vmbo en mavo en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs - krijgen een uniek instrument in handen dat hen gaat helpen die vragen voor zichzelf te beantwoorden. Op 18 september wordt de Zeeuwse Website voor Loopbaanoriëntatie gelanceerd. Een uniek project binnen Nederland, omdat alle vmbo-, mavo- en mbo scholen in de provincie hierbij intensief samenwerken.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (kortweg LOB) maakt deel uit van de onderwijsprogramma’s in het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs. Een goede beroepskeuze is van belang om ervoor te zorgen dat een jongere zijn of haar capaciteiten en talenten zo optimaal mogelijk benut, en vormt een leidraad bij belangrijke keuzemomenten in de onderwijsloopbaan, bijvoorbeeld bij de profielkeuze in het vmbo en mavo en bij de keuze van een vervolgopleiding in het mbo. Goede keuzes in de onderwijsloopbaan zijn een belangrijke factor in het studiesucces van een leerling of student en verkleinen de kans op voortijdige schooluitval.

Iedere leerling in het vmbo en mavo krijgt een eigen account voor de website. De leerling voert opdrachten uit, voor een deel ter voorbereiding en reflectie op activiteiten die worden aangeboden door de mbo scholen, brancheorganisaties en werkgevers. De opdrachten worden gebundeld in een dossier, waarvan de leerling eigenaar is en blijft en dat met hem of haar meeverhuist van het vmbo/mavo naar het mbo. Enkele specifieke opdrachten worden onderdeel van het intakeproces in het Zeeuwse mbo. In 2018 stroomt het eerste cohort leerlingen met een digitaal LOB-dossier door naar het mbo.

Opdrachten en activiteiten worden ontwikkeld en aangeboden door docenten van alle Zeeuwse scholen. Ook brancheorganisaties en werkgevers kunnen activiteiten aanbieden om de professionals van de toekomst te ondersteunen bij hun beroepskeuze.

De website is ontwikkeld door Zeeuwse LOB-specialisten samen met Intergrip in opdracht van de Zeeuwse scholen voor vmbo, mavo en mbo.