Koplopers in het onderwijs: leeromgeving van de toekomst

2 februari 2018

In het onderwijs zien we de behoefte aan inter- en multidisciplinair opgeleide mbo-ers groeien. Bedrijven vragen meer en meer om vakmensen, die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken. Hoe ziet de leeromgeving eruit die interdisciplinair beroepsonderwijs optimaal faciliteert? Scalda doet mee aan het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst. Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen we ontwerpers op om mee te denken over ons huisvestingsvraagstuk, omdat zij bij uitstek in staat zijn out-of-the-box te denken, te verbeelden en kennis uit verschillende vakgebieden te combineren. Dit voorjaar gaan wij samen met hen, de studenten en docenten aan de slag, op zoek naar een inspirerende en toekomstbestendige leeromgeving.

Momenteel staat de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving uit voor ontwerpers. Lees er alles over in deze nieuwsbrief.


Omhoog