Koninklijk bezoek voor Maritiem en Logistiek College De Ruyter en Multraship

3 februari 2017

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 3 februari het gerenoveerde Maritiem en Logistiek College De Ruyter in Vlissingen heropend. Vervolgens bracht hij een bezoek aan het ‘Emergency Towing Vessel‘ Guardian van het sleep- en bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen, dat nauw met deze opleiding samenwerkt.

Het Maritiem en Logistiek College De Ruyter leidt studenten onder meer op tot stuurman en scheepswerktuigkundige. Dankzij de renovatie beschikken zij nu over moderne lesfaciliteiten, waaronder nieuwe radar- en brugsimulatoren. In het gerestaureerde schoolgebouw komen op diverse manieren nautische aspecten terug. Zo zijn er op het dak twee lokalen, die lijken op de brug van een schip. De buitenkant symboliseert de vorm van een terminal met containers.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander verrichtte de heropeningshandeling met het bedienen van een scheepstelegraaf in de richting van “volle kracht vooruit”. De schepen van Multraship, gelegen voor de school, groetten de Koning met hun scheepshoorn en fonteinen uit het waterkanon.

Het College De Ruyter werkt al decennialang samen met Multraship. Dit bedrijf biedt stageplaatsen aan studenten, waardoor zij de nodige praktijkervaring kunnen opdoen. De Koning maakte een korte vaartocht aan boord van het ‘Emergency Towing Vessel’ Guardian van dit sleep- en bergingsbedrijf. Daar sprak hij met bemanning en stagiaires, die aan boord van dit schip werken. De Guardian is voor tien jaar door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingehuurd om noodhulp te verlenen aan schepen die op de Noordzee in de problemen zijn geraakt. Dit gebeurt onder aansturing van de Nederlandse Kustwacht.

Het bezoek van de Koning ging vooraf aan de jaarlijkse Scheepvaartdag, die op zaterdag 4 februari plaatsvindt. Tijdens deze dag kunnen aankomende studenten en belangstellenden zich laten informeren over opleidings- en carrièremogelijkheden binnen de maritieme en logistieke sector. De Scheepvaartdag valt samen met de open dag van het Maritiem en Logistiek College De Ruyter en is van 10.30 tot 15.00 uur te bezoeken, zowel aan de Boulevard als in het Technum aan de Edisonweg in Vlissingen.

Meer weten?
Kijk op scalda.nl/maritiem

Omhoog