Keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen

12 december, 2017

Scalda College voor Educatie biedt de keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen aan. Op 15 januari is het eerstvolgende startmoment. Met de keuzecarrousel kunnen niet-Nederlandstalige jongeren (18 -27 jaar) zich oriënteren op een passende en effectieve instroommogelijkheid in het mbo. 

De keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen is voor studenten tussen de 18 en 27 jaar die:

  • Een taalniveau op minimaal A2 hebben.
  • De behoefte hebben te oriënteren op vervolgmogelijkheden bij Scalda.
  • In het bezit zijn van een internationaal diploma herwaardering (IDW) en/of een indicatie onderwijsniveau (ION).

Gedurende 10 weken is er aandacht voor: 

  • Het vergroten van de schoolse vaardigheden zodat de aansluiting bij het Nederlandse onderwijssysteem vloeiender verloopt. 
  • Werknemersvaardigheden zodat je weet wat er bij de stages of toekomstig beroep van je wordt verwacht. 
  • Samenwerkingsvaardigheden door middel van projecten die aansluiten bij de verschillende opleidingen. 
  • Meelopen bij de mbo-opleiding en het werkveld waar je je voor aanmeldt. Meeloopdagen vinden plaats op de locatie waar de gekozen opleiding aangeboden wordt. 

Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met: 
Michel Meulmeester, 06 - 11 62 32 75, [email protected] 
Wilma Selen, 06 - 11 75 02 59, [email protected]
Stefanie Goedbloed, 06 - 31 78 02 56, [email protected]

Meer weten?
Lees hier meer over de keuzecarrousel voor niet-Nederlandstaligen