JOB Monitor 2018: 7,2 voor opleidingen van Scalda

1 juni, 2018

Studenten van Scalda beoordelen hun opleiding gemiddeld met een rapportcijfer van 7.2. Dit blijkt uit de JOB Monitor 2018, de laatste editie van het tweejaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. De waardering van studenten voor het onderwijs van Scalda blijft daarmee op hetzelfde niveau als in 2016. Landelijk is het rapportcijfer van mbo-studenten voor hun opleiding gestegen van 7,0 in 2016 naar 7,1 in 2018.

Hoe tevreden is de school zelf met deze tevredenheidsscore? “Docenten en andere collega’s binnen Scalda houden zich natuurlijk in de eerste plaats bezig met de lopende processen in het onderwijs en de ondersteuning” aldus Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter College van Bestuur.  “Maar daarnaast wordt er van hen ook veel gevraagd om de school gereed te maken voor een toekomst waarin, binnen Zeeland, het aantal jonge mensen afneemt. Als grootste onderwijsinstelling in Zeeland nemen wij, binnen onze draagkracht, onze verantwoordelijkheid voor de context waarin huidige en toekomstige generaties mbo-studenten studeren, werken en leven. Dat doen we met allerlei vernieuwingen en ontwikkelingen; praktijkroutes, nieuwe opleidingen die passen bij het Zeeuwse DNA, zoals windenergie, en de voortzetting en innovatie van het groene mbo onderwijs van Edudelta. En, heel belangrijk voor ons, door het blijven bieden van kansen aan een zeer diverse studentenpopulatie, met de ondersteuning die daarbij past.  Ik realiseer me terdege dat we daarmee véél vragen van onze mensen, en in die context is het mooi dat de waardering van onze studenten voor hun onderwijs en voor de onderliggende processen door de bank genomen op hetzelfde niveau is gebleven. Ik heb er bovendien vertrouwen in dat door alle ontwikkelingen die we doorvoeren de waarde van ons onderwijs voor steeds grotere groepen studenten en werkgevers verder zal groeien.”

Op de site van JOB kun je de resultaten van Scalda en andere instellingen inzien.

jobmonitorresultaten.nl