Inspectie positief over verkorte opleiding Procestechniek!

30 oktober, 2018

Al voordat de eerste diploma’s zijn uitgereikt heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de verkorte opleidingen in het kader van de derde leerweg. Onlangs ontvingen wij het inspectierapport met daarin een positief oordeel voor onze opleiding Industriële processen (Procesoperator B), niveau 3, derde leerweg.
Een mooi resultaat waar we terecht trots op zijn!