Informatie over stages en examinering

19 maart, 2020
Actuele info over Corona - afbeelding

Het Ministerie van OCW heeft dinsdagavond 17 maart een aantal richtlijnen geformuleeerd over hoe mbo-scholen om moeten gaan met zaken als stages en examinering. Op woensdagavond 18 maart heeft Scalda hierover een mail gestuurd naar haar studenten en medewerkers. De stagebedrijven worden vanuit de opleidingen geïnformeerd.

Hieronder vindt je de mail die op 18 maart naar onze studenten is gecommuniceerd.

Mail CvB 18 maart 2020 betreffende stages en examinering