Grootschalige oefening hulpdiensten in Goes

22 mei 2019

Op zaterdagmorgen 25 mei houden hulpdiensten tussen 8.30 en 11.00 uur een oefening bij Scalda, locatie Bessestraat 4 te Goes. Bij deze oefening zijn circa 150 personen betrokken, van verschillende hulpverleningsdiensten en van Scalda zelf (de BHV-organisatie). Naast de medische hulpverleners en de brandweer doen er ook studenten mee aan de oefening. Zij figureren als lichtgewonden.
Een realistische medische oefening van deze omvang vindt niet vaak plaats, maar is wel belangrijk. Met name om alle samenwerkings- en communicatieafspraken tussen de hulpdiensten te doorlopen en te beoefenen.

Hulpdiensten rukken massaal uit
Vanaf 7.00 uur ’s morgens verzamelen deelnemers aan de oefening zich bij Scalda. Om 8.30 uur start de oefening. Vanaf dat tijdstip zijn op de parkeerplaats bij de school voertuigen te zien van de verschillende hulpdiensten: Brandweer Zeeland, ambulanceorganisatie Witte Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de GGD en de afdelingen Bevolkingszorg en GHOR van Veiligheidsregio Zeeland. De hulpdiensten komen zonder optische of geluidssignalen aanrijden. De politie heeft aangegeven geen mogelijkheid te zien deze zaterdag mee te doen aan de oefening.

Het eerste overleg van de hulpdiensten vindt, zoals gebruikelijk, buiten plaats (het zogenaamde motorkapoverleg). Daarna verplaatst de oefening zich naar binnen. De slachtoffers worden geëvacueerd naar ‘veilige’ verzamelplaatsen in het gebouw. De oefening eindigt om 11.00 uur. Daarna zullen de hulpdiensten evalueren, opruimen en inpakken.

Voorbereid op samenwerking
De hulpverleners oefenen de ‘pre-hospitale fase’ van een realistisch grootschalig incident met veel gewonden. Het gezamenlijk oefendoel is het trainen van de individuele werkprocessen en de samenwerking en communicatie tussen de verschillende disciplines. Alle deelnemende oefenpartijen moeten niet alleen hun eigen rol uitvoeren, maar met name ook elkaar zien te vinden, in samenwerking en in communicatie (communicatiekanalen conform landelijke richtlijnen). Een belangrijk onderdeel van iedere oefening is de evaluatie achteraf, waarin leerpunten en zaken die goed zijn gegaan met elkaar worden gedeeld.

Voor de BHV-organisatie van Scalda is een incident op deze schaal een leerzame uitdaging; zij beoefent het BHV-proces bij een grootschalige calamiteit, het gebruik van nieuw BHV-materiaal en de ondersteuning aan de hulpverleningsdiensten. De oefening is voor studenten van de zorg- en welzijnsopleidingen een bijzondere manier om een inkijkje te krijgen in de wereld van de hulpverlening. Het is een ervaring, die ze later in de praktijk tegen zouden kunnen komen.

Omhoog