Groen onderwijs anticipeert op de toekomst

19 maart, 2019

Vanuit de Regio Deal Zeeland heeft de Provincie onlangs € 500.000 beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan Samenwerking in de Groene Delta. Dit plan is een gezamenlijk project van Food Delta, ZLTO, Scalda en Pontes Scholengroep om te zorgen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland.

Groen onderwijs hoort thuis in Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie en de Zeeuwse samenleving. Goed groen onderwijs is in het belang van de hele sector en daarmee van Zeeland als geheel.

Het is belangrijk dat docenten, leerlingen en studenten nieuwe competenties en skills ontwikkelen, zodat er een goede aansluiting is tussen opleiding en de groene praktijk. Het plan Samenwerking in de Groene Delta voorziet in die behoefte.

Hoe de toekomst van het groene onderwijs er uit ziet kunt u lezen in dit artikel

De veelbelovende groene toekomst van Zeeland!

En hoe dat er concreet uitziet voor de opleidingen van Scalda Groen College kunt u lezen in dit artike.

Nieuwe opleidingen Groen College