Groen mbo-onderwijs in Zeeland naar Scalda

14 november 2017
Locatie Goes Edudelta

Edudelta Onderwijsgroep en Scalda zijn overeengekomen dat Scalda per 1 augustus 2018 de realisatie van het ‘groene’ mbo-onderwijs gaat verzorgen. Hiertoe hebben de bestuurders van beide scholen een intentieverklaring ondertekend.

‘Groen’ onderwijs hoort thuis in Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie en de Zeeuwse samenleving. Goed groen onderwijs is in het belang van de hele sector en daarmee van Zeeland als geheel. Het mbo vormt een onmisbare schakel in de beroepskolom. Scalda wil primair een onderwijsinstelling ‘van en voor Zeeland’ zijn. Wij voelen daarom, samen met onze partners bij de overheden, ondernemingen en onderwijs, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van de ‘groene beroepskolom’ voor en in Zeeland te waarborgen. Dit is in het belang van Zeeland en in het bijzonder voor de kansen en het leren van onze Zeeuwse jongeren. Daarom zullen we onder de vertrouwde naam ‘Groen College’ de bestaande groene mbo-opleidingen van Edudelta College voortzetten. Tegelijkertijd zien we, door de integratie van ‘groen’ binnen Scalda, belangrijke kansen om ons onderwijs te innoveren, ondermeer door combinaties met andere sectoren en opleidingen binnen onze school. Meer informatie in het position paper Groen mbo in Zeeland.

Foto: Edudeltacollege.nl

Omhoog