Evaluatiebijeenkomst MijnScalda voor stagebedrijven

23 februari, 2018

Op 21 maart evalueert Scalda in samenwerking met Xebic een evaluatiebijeenkomst voor MijnScalda voor stagebedrijven. Scalda hecht er waarde aan om samen met de gebruikers het ontwikkelde webportaal te evalueren en input te verzamelen voor verbetervoorstellen.

De evaluatie bijeenkomst vindt plaats op de Scaldalocatie Podium in Middelburg en start om 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Introductie door leverancier Xebic met aandacht voor doelstelling bedrijvenportaal, ontwikkelaanpak, issues tijdens pilot en de oplossingen die zijn uitgevoerd en vervolg planning
  • Uitwisseling ervaringen van de stagebedrijven in een interactieve sessie
  • Afsluiting

In de interactieve sessie met bedrijven is aandacht voor de volgende ervaringen en vragen:

  • Algehele ervaring van het bedrijvenportaal MijnScalda
  • Waar lopen stagebedrijven nog tegen aan?
  • Wat missen de bedrijven/suggesties

Op 29 november 2018 is het webportaal MijnScalda voor stagebedrijven live gegaan. In MijnScalda voor stagebedrijven zijn de functionaliteiten van Onstage opgenomen.

Wilt u ook uw ervaringen met het bedrijvenportaal delen in de evaluatiebijeenkomst op 21 maart? U bent van harte welkom.

Via deze link kunt u zich aanmelden