Erasmus+ Accreditatie

26 januari 2022
erasmusplus

Scalda heeft de Erasmus+ Accreditatie toegewezen gekregen. Daar zijn we erg trots op! Hierdoor zijn er voor zowel studenten als medewerkers in de periode 2022-2027 mogelijkheden om van het Erasmus+ programma gebruik te kunnen maken voor leermobiliteitsactiviteiten.

De toekenning bewijst dat Scalda een mooi meerjarenplan internationalisering heeft opgezet om leermobiliteitsactiviteiten uit te voeren in de vorm van o.a. stages, uitwisselingen, taalreizen en trainingen in het buitenland.

Internationalisering is een goede manier om het onderwijs te vernieuwen, op een hoger niveau te brengen en opleidingen aantrekkelijker te maken. Internationalisering ondersteunt met nieuwe kennis en ervaringen de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten en medewerkers.

Omhoog