Eerste lichting nieuwe opleiding Ervaringsdeskundige ontvangt diploma

16 juli 2021
Ervaringsdeskundige / Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Op dinsdag 20 juli ontvangen Chris van Vliet, Sven van Santen, Naomi van der Aa- Karman en Jolanda Bolding als allereerste studenten van Scalda hun diploma van de opleiding Ervaringsdeskundige. Een bijzonder moment!

Scalda is in schooljaar 2018-2019 gestart met de opleiding Ervaringsdeskundige. De opleiding is een variant op de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) en is mede ontwikkeld in samenwerking met onder andere Emergis De eerste geslaagden hebben dan ook allemaal hun opleidingstraject bij Emergis doorlopen. Inmiddels weten ook andere instanties deze opleiding te vinden zoals Zeeuwse gronden en Hersteltalent.

De opleiding is ontwikkeld op vraag van het werkveld. Met name in de geestelijke gezondheidszorg is er steeds meer vraag naar gekwalificeerd personeel met een eigen zorgvragers achtergrond. Deze zorgvragers hebben een eigen herstelproces (binnen de GGZ) doorlopen. De ervaringsdeskundigen, zetten hun eigen ervaring in om zo aan te sluiten bij het herstel van cliënten. Deze vorm van ondersteuning is gebaseerd op herkenning, erkenning en hoop van ‘binnenuit’.

In de opleiding is er naast aandacht voor het “eigen verhaal” ook kennisoverdracht over groepsdynamica, begeleidingsmethodieken en kennis van de verschillende doelgroepen.

Omhoog