Een sterke Zeeuwse onderwijskolom in 2025

15 juli 2016

De bestuurders van alle Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs hebben een manifest opgesteld waarin zijn hun ambities hebben neergezet voor de versterking van de onderwijskolom in Zeeland. In het manifest doen de scholen een oproep aan de lokale overheden en de werkgevers om te komen tot een dekkend netwerk van leerlingvervoer, een Zeeuws Onderwijs & Werk Pact en een krachtige Zeeuwse overheid die als één team met het onderwijs samenwerkt. Bert Vogel van Calvijn College overhandigde het manifest namens de scholen aan Harry van der Maas, onderwijsgedeputeerde van de provincie Zeeland.

Omhoog