Een eerste kennismaking met het Start College

16 juni 2021
samenwerken

Met ingang van schooljaar 2022-2023 starten we bij Scalda met het Start College in Middelburg, Goes en Terneuzen. In het Start College worden Entree-opleidingen (niveau 1) met een selectie opleidingen op niveau 2 gecombineerd. In deze aanpak krijgen studenten de ruimte om zich langer te oriënteren, te werken aan basisvaardigheden en bewuster een keuze te maken voor een smalle of brede uitstroomrichting om zo soepel door te stromen naar een volgend leerjaar of naar de arbeidsmarkt.

In de huidige situatie vragen we studenten al vroeg een opleidingskeuze te maken waardoor het geregeld voorkomt dat ze niet op de juiste plek terecht komen. Doordat binnen het Start College studenten langer de mogelijkheid krijgen om zich te oriënteren, worden zij geholpen met het krijgen van een beter beeld van de arbeidsmarkt en het maken van de juiste keuze voor hun opleiding. Studenten die al zeker weten wat zij willen worden, kunnen na een korte oriëntatieperiode direct door met hun opleidingskeuze.

De studenten Entree en niveau 2 volgen binnen het Start College onderwijs op het hoogst haalbare niveau. Dit heeft als doel de studenten door te laten stromen naar niveau 2, niveau 3/4 of naar de arbeidsmarkt.

Bij het Start College werken docenten, instructeurs, onderwijsassistenten, intern begeleiders en het werkveld intensief samen om studenten te begeleiden in hun leerproces, hun studieloopbaan en eventueel ook in de weg naar de arbeidsmarkt. De docenten passen hun leerstof, opdrachten en begeleiding aan aan de behoeften van elke individuele student. We vinden dit erg belangrijk omdat de problematiek bij jongeren toeneemt en daarmee ook de begeleiding op maat.

Meer informatie over Start College volgt in de komende weken via de website én via de nieuwsbrief.

Omhoog