Doe Dag 8 februari 2018

23 februari, 2018

Dit jaar is de Doe Dag voor de eerste keer in alle regio’s van Zeeland op dezelfde datum gehouden. De volgende scholen deden mee:

Walcheren en Oosterschelde:

  • Calvijn College Middelburg
  • Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, locaties Bestevaêr en Van de Perre
  • Edudelta College Goes (vmbo)
  • Pontes Goese Lyceum en Pieter Zeeman
  • Ostrea Lyceum
  • Scheldemond College

Zeeuws-Vlaanderen:

  • De Rede
  • Zedenrust-Steelant College
  • Zwin College
  • Reynaertcollege

Het doel van de Doe Dag is de 13/14 jarige vmbo-leerlingen kennis te laten maken met het mbo. In Zeeland werken Edudelta College Goes, Hoornbeeck College en Scalda hierbij samen.

De leerlingen kiezen individueel voor een activiteit. Hierbij gaan ze uit van hun eigen interesse.

In Walcheren/Oosterschelde hebben in totaal 777 leerlingen activiteiten ondernomen. In Zeeuws-Vlaanderen waren dit er 410.

De Doe Dag wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluaties leveren verbeterpunten op voor een volgende editie.

De film geeft een impressie van een deel van de activiteiten en laat duidelijk zien dat de 13/14-jarige leerlingen genieten van de activiteiten.