Docenten van Scalda zijn gecertificeerde opleiders van taalvrijwilligers

21 april, 2016

Op woensdag 20 april overhandigde de heer Chris Dekker, wethouder van Middelburg, namens de stichting Lezen & Schrijven, certificaten aan de eerste lichting docenten van Scalda die met succes een training voor het opleiden van taalvrijwilligers afrondden.

Taalvrijwilligers kunnen voortaan worden opgeleid in Zeeland. Zes docenten van Scalda hebben daarvoor het certificaat 'train de trainers' gehaald. Het is een wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Certificaat
De zes docenten kregen hun certificaat op woensdagavond 20 april uit handen van de heer Chris Dekker, wethouder van Middelburg. Ze zullen door heel de provincie aan de slag gaan. Dat geldt ook voor de 12 vrijwilligers die ook een diploma kregen. Zij gaan mensen helpen die niet of nauwelijks kunnen lezen, schrijven en spreken. Volgens schattingen gaat het om 1 op de 9 à 10 Nederlanders.
 

Taalhuizen
Een taalhuis is een fysieke plek waar alles op het gebied van taalvraag, taalaanbod en taalvrijwilligers bij elkaar komt. Het is de bedoeling dat de docenten straks de taalvrijwilligers van de taalhuizen les gaan geven. Op 9 juni moet het eerste taalhuis op Walcheren openen. Daarna volgen naar verwachting de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen.

Taalmaatje worden?
Scalda zoekt vrijwilligers in de regio Zeeland die taalmaatje van inburgeraars willen worden. Door 1 à 2 uur per week samen iets doen en samen te praten kan het taalniveau al verhoogd worden. U bent vrij om samen invulling aan dat uurtje te geven.  U kunt denken aan samen boodschappen doen, sporten, naar de bibliotheek gaan, etc. Het oefenen van de taal blijft de belangrijkste factor. Zo raken inburgeraars sneller thuis in de Nederlandse samenleving. Meer weten? Kijk voor meer informatie op onze website (www.scalda.nl) of mail naar [email protected]