De brede basisfase Zorgprofessional

10 februari 2021

In de decanennieuwsbrief van november 2020 brachten we jullie al op de hoogte van de nieuwe brede basisfase Zorgprofessional die we gaan starten bij onze opleidingen Mbo-Verpleegkunde (BOL/BBL), Maatschappelijk Zorg (BOL /BBL) en Verzorgende-IG (BOL/BBL) in zowel Goes als Terneuzen. Graag brengen we de brede basisfase Zorgprofessional nogmaals onder de aandacht.

Brede basisfase

Scalda start vanaf studiejaar 2021-2022, de brede basisfase Zorgprofessional. Studenten worden hierin breder opgeleid zodat cliënten in de toekomst niet teveel verschillende professionals om zich heen hebben. Cliënten hebben een bredere ondersteuning nodig, gericht op hun welzijn, zorg en ondersteuning bij hun dagelijks leven. Dit betekent dat je tegenwoordig als zorgprofessional van alle markten thuis moet zijn.

Door middel van de brede basisfase Zorgprofessional kunnen studenten zich breed oriënteren en daarna vervolgkeuzes maken die gebaseerd zijn op hun eigen interesses en ontwikkelingstempo. We bieden de studenten maatwerk. Op deze manier krijgen zij de mogelijkheid om te ontdekken hoe ze het beste leren en welke ondersteuning daarbij nodig is. Studenten kunnen bijvoorbeeld switchen tussen opleidingen en niveaus, kunnen de opleiding sneller af ronden of kunnen twee diploma’s in een keer behalen. Na het afronden van een opleiding met de brede basisfase Zorgprofessional zijn studenten veel flexibeler op de arbeidsmarkt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan voor de opleidingsrichting van hun keuze, bijvoorbeeld Mbo-Verpleegkunde. Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, en worden de wensen en mogelijkheden besproken zodat er aan de student een opleidingstraject geboden kan worden dat bij hem of haar past. Doordat er veel vraag is naar personeel in Zorg en Welzijn kunnen alle studenten die zich aanmelden geplaatst worden.

In maart komen we in het decanenoverleg een presentatie geven in de brede basisfase van Zorgprofessional.

Omhoog