CSW, Mondia Scholengroep en Scalda slaan handen ineen voor modern sterk techniekonderwijs

22 november 2019

Vrijdag 22 november 2019 tekenden de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), Mondia Scholengroep en Scalda een intentieverklaring om met ingang van 1 augustus 2020 intensief te gaan samenwerken rondom de realisatie en verdere ontwikkeling van het techniekonderwijs. In Technum in Vlissingen worden leerlingen en studenten samen voorbereid op de beroepen van nu en de toekomst.

Leerlingen kunnen in Technum in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek. Denk bijvoorbeeld aan windtechniek, zonne-energie, robotica, domotica en virtual reality. Zo worden ze geïnteresseerd voor een toekomst in deze sector. Ze ervaren daarbij dat het onderwijs in het vmbo en mbo goed op elkaar aansluit, uitdagend is en goed past bij de vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleide vakmensen. De scholen willen met hun gezamenlijke onderwijsprogramma inspelen op belangrijke thema’s als energietransitie en duurzaamheid.

De komende maanden wordt een en ander verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. De drie Walcherse gemeenten juichen de samenwerking toe. Vanaf komend schooljaar zullen onderwijs en bedrijfsleven in Technum zo een belangrijke impuls geven aan de versterking van modern sterk techniekonderwijs in de regio en daarbuiten.

Omhoog