Cross-over leren: Eerste groep studenten presenteren hun projecten

28 januari 2020
cross over leren scalda

Scalda is in september 2019 gestart met een pilot ‘cross-over leren’. Studenten vanuit verschillende technische en ICT opleidingen werken hierbij een half jaar samen in multidisciplinaire teams aan vraagstukken direct uit het bedrijfsleven. Ze leren bedrijfsmatig werken en doen vaardigheden op die hen voorbereiden op toekomstige banen. De eerste groep studenten van de opleidingen werktuigbouwkunde, ICT en elektro presenteerden op donderdag 22 januari hun oplossingen aan de opdrachtgevers. Dit deden ze door middel van een echte elevator pitch in de lift van de Arsenaaltoren in Vlissingen.

Anders leren werken
Studenten gaan bij cross-over leren in multidisciplinaire teams aan de slag met innovatieve vraagstukken uit het bedrijfsleven. Omdat de traditionele manier van lesgeven zich niet leent voor deze vraagstukken bieden we de studenten een meer bedrijfsmatige leeromgeving aan. Projectmanagement, agile werken en scrummethodiek staan hierbij centraal. Ze leren om deze manier contacten met de klant aangaan, probleemoplossend denken en creatief en flexibel handelen. Ook brengen ze door middel van de scrummethodiek structuur aan in de manier waarop zij met elkaar samenwerken.

Waarom is dit nodig?
De maatschappij en de technologie veranderen in een rap tempo. Denk aan de energietransitie, duurzaamheid, internet of things, robotisering en regionale ontwikkelen zoals de windenergiesector. Hierdoor worden ook steeds vaker andere vaardigheden gevraagd voor technische beroepen. Er wordt tegenwoordig verwacht dat medewerkers, naast kennis van hun eigen vakgebied, ook kennis hebben van andere vakgebieden. Scalda wil daarom multidisciplinair werken een plek geven binnen het onderwijs. Dit doen we niet doormiddel van traditioneel lesgeven, maar door innovatieve vraagstukken waar bedrijven mee kampen naar binnen te halen en studenten hiermee aan de slag te laten gaan.

De eerste resultaten
Het cross-over projectonderwijs is een pilot waarmee Scalda zoekt naar manieren om het onderwijs en de competenties die studenten tijdens hun studie opdoen, nog beter aan te laten sluiten op het beroepenveld. De eerste groep studenten heeft het traject afgerond. De uitdaging van het project ligt in het samenspel tussen een vraagstuk dat past bij het niveau en de interesse van de student, de kwaliteiten van de coach en de rol van de opdrachtgever. Hij moet kritisch durven zijn op hetgeen dat wordt aangeleverd. Studenten moeten ervaren dat het belangrijk is dat wat je aanlevert er toe doet. De studenten leren daarnaast een meer flexibelere mindset aan, dat hen helpt de (innovatieve) vraagstukken op te lossen.

We nemen de goede punten, verbeterpunten en leermomenten mee in de verdere ontwikkeling van deze vorm van onderwijs. Op 6 februari start de nieuwe groep studenten van de opleidingen logistiek, ICT, motorvoertuigentechniek en Bouw en Infra aan nieuwe opdrachten uit het bedrijfsleven. Het trajectteam van cross-over leren zoekt hiervoor nog nieuwe opdrachten.

Meer informatie
Lees alles over cross-over leren op scalda.nl/crossovers. Ben of ken je iemand die een opdracht heeft voor onze studenten? Neem dan contact op met Rebecca Boelens

Omhoog