Creëer verwondering, heb vertrouwen

“Door de ogen van een ander, kun je wat vanzelfsprekend is opnieuw ervaringen in volle verwondering…”
8 februari 2021

Hiep hiep hoera, de eerste ‘cluster’ overstijgende crossover is een feit! Zorg-welzijn en techniek/ICT: een studententeam gaat aan de slag met de problematiek van ouder worden en het aanpassen van woningen op het langer thuiswonen! Een bijdrage over het belang van het scheppen van een krachtige leeromgeving.

Als docent-coach begint je taak eerder dan je denkt. Het belang van het scheppen van een krachtige leeromgeving wordt vaak onderschat. Het onderwijs start in onze Crossovers niet in periode twee maandag lesuur vier met een vraagstuk. Het start met het zoeken naar uitdagende opdrachten en medepartners die condities samen creëren om studenten het gevoel te geven dat het leren de moeite waard gaat worden.

Vandaag zaten Gerhard Hoogendoorn en Rebecca Boelens aan tafel met vijf studenten welzijn voor de voorbereiding van het multidisciplinaire project. Zij hadden al een paar weken zich verdiept in het thema voordat ze samen straks met studenten techniek-ICT aan de slag gaan. Wat is volgens Rebecca Boelens van belang bij deze projecten?

Verwondering creëren

Na een kennismakingsronde zoomden we in op de why. Wat is het nut om met deze opdracht aan de slag te gaan? Is langer thuiswonen dan echt zo’n probleem? Deze problematiek blijkt groter dan ik zelf dacht toen deze kans zich voordeed. Binnen de Crossovers ontdekken we steeds meer fenomenen die zich afspelen waarvan we nog niet weten hoe zich dat uiteindelijk gaat ontwikkelen. Verdiepen in de vraagstukken helpt om studenten de aantrekkelijkheid ervan te laten zien. En hoe zit het met multidisciplinair samenwerken? Wat zijn de voordelen en waar liggen valkuilen en te nemen hobbels?

Leren is persoonlijk

Vroeger maakte ik de denkfout dat ik er zo maar van uitging dat een vraagstuk / project interessant zou zijn voor studenten. Dat is echter voor iedereen anders. Met studenten verkennen wat hun werkelijk persoonlijk drijft en de verbinding vervolgens maken met het vraagstuk is essentieel. Wat kunnen ze persoonlijk halen uit deelname aan dit project?

Heb vertrouwen

Door onze ‘lesboerderijen’ zien we onze studenten vaak niet als individuen met talenten. Sturen op specifiek leerresultaat van de opdracht is er in de traditionele lerarenopleiding met de paplepel ingegoten. De mooiste dingen met studenten heb ik echter zien gebeuren als je zelf geen beeld hebt wat het resultaat moet worden van het project. Juist vertrouwen hebben en geven aan het proces, aan de studenten door het beïnvloeden van de condities van de omgeving en het aanreiken of laten zien van potentiële kansen die studenten aan kunnen grijpen doet het hem. Leren gebeurt in het hoofd van iemand en het is een illusie om te denken dat jij bepaalt wat er gekeerd gaat worden. Dit inzicht maakt dat je meer als ontwerper van een krachtige leeromgeving gaat denken. Het nieuwe onderwijs vraagt mensen die minder uitgaan van het ‘maakbare’ van onderwijs via roosters, leerplannen, instrumenten. Het vraagt om knowhow over leerprocessen en het laten groeien van studenten in krachtige leeromgevingen. Hier heb je als student prikkels voor nodig. Samen met experts en een opdrachtgever kun je een situatie creëren waardoor studenten uitgedaagd worden.

Leer- fit

Om terug te komen op de zorg-welzijnpilot. Het kostte een aantal gesprekken met de opdrachtgever en de mensen van de welzijnsopleiding om te komen tot een ‘logische’ ‘bedrijfsmatige’ leersituatie met een aantal geplande interventies. De welzijn studenten doen al vooronderzoek en bereiden zelf de ontvangst van hun overige teamleden voor. Hoe enthousiaster zij zijn, hoe geslaagder de doorstart met de rest van het team.

De voorbereiding van een krachtige leeromgeving vraagt veel tijd. De investering betaalt zich echter uit op het moment dat je de leerklik tussen student en project hebt weten te bewerkstelligen. En dat is volgens mij de purpose van onderwijs: leren stimuleren voor het ontwikkelen van skills voor performance. Geen lesplan afwerken...

Omhoog