College voor Welzijn wordt inclusieve school

19 maart, 2018

Op dinsdag 20 maart 2018 zet Scalda College voor Welzijn de volgende stap naar een inclusieve school. Tijdens een conferentie waarbij studenten, medewerkers en het werkveld zijn uitgenodigd, staat inclusie centraal. Prof. Dr. Robert Schalock, Prof. Dr. James Thompson en Prof. Dr. Jos van Loon, autoriteiten op het gebied van het ondersteuningsdenken, spreken op de conferentie, die plaatsvindt in Goes en tegelijkertijd wordt uitgezonden in Terneuzen. In de middag wordt aan de hand van opdrachten in gemengde groepen nagedacht over de betekenis van het ondersteuningsdenken: wat moet veranderen om van Scalda College voor Welzijn een inclusieve school te maken?

De participatiemaatschappij, ondersteuningsdenken, meten van de kwaliteit van het bestaan, inclusie, zelfbepaling, deïnstitutionalisatie, passend onderwijs, integratie, ondersteuningsdenken: thema’s die geregeld opduiken in de hedendaagse media. Thema’s die in de Welzijnswereld niet vreemd zijn. In de gehandicaptenzorg wordt meer en meer gekeken naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet zou kunnen.

Maar wat betekenen deze begrippen voor Scalda: voor de school, maar ook voor studenten die straks als toekomstig professional in de welzijnssector aan de slag gaan, en met deze thema’s te maken krijgen. “Om van Scalda College voor Welzijn een inclusieve school te maken, waarin iedereen welkom is, moeten we veranderingen doorvoeren, met name in onze begeleidingsstructuur. Maar de belangrijkste verandering is die bij de mensen in de school. Daar moet de cultuurverandering plaatsvinden,” vertelt René van der Waal, directeur Scalda College voor Welzijn. “Het is dan ook fijn om tijdens de conferentie gedachten uit te kunnen wisselen met zowel studenten, docenten als met het werkveld. Wat vinden zij belangrijk en hoe zien zij de aanpassingen voor zich?” Van der Waal hoopt in 2020 deze veranderingen te hebben doorgevoerd en te mogen spreken van een inclusieve school.

Inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs is volgens de nieuwe richtlijnen (2016) van het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ van cruciaal belang voor het bereiken van onderwijs van hoge kwaliteit voor alle leerlingen, inclusief mensen met een handicap, en voor de ontwikkeling van inclusieve, vreedzame en eerlijke samenlevingen. Het  houdt in dat gewone onderwijsinstellingen openstaan voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met leermoeilijkheden en-of een belemmering. Een inclusieve school probeert op een zinvolle manier tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van al deze leerlingen.