Centrum voor Top Techniek wint Onderwijsprijs Zeeland

15 november 2018

Woensdag 14 november reikte gedeputeerde van onderwijs Harry van der Maas in het provinciehuis in Middelburg de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Zeeland uit. De Onderwijsprijs voor het voortgezet onderwijs is gewonnen door het Centrum voor Top Techniek (CTT). Ruud Eggermont, verantwoordelijk voor de onderwijskundige aansturing van het CTT, mocht namens het CTT de trofee, de bronzen olifant, in ontvangst nemen. Op 27 maart 2019 mag het CTT de provincie Zeeland vertegenwoordigen bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Leiden.

Van krimp naar kansen
Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio met alle gevolgen van dien. Terugloop van leerlingen waardoor het voortbestaan van opleidingen twijfelachtig wordt. Gevolg verminderd aanbod van goed opgeleid personeel voor het bedrijfsleven. Kortom de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen is in het geding.
Om een antwoord te geven op de krimp hebben alle belanghebbenden de handen ineengeslagen om tot een duurzame oplossing te komen. Het CTT is dan ook het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, het Lodewijk College uit Terneuzen, het Reynaert College uit Hulst, het Zwin College uit Oostburg en Scalda, school voor middelbaar beroepsonderwijs.
In nauwe samenwerking met bedrijfsopleidingen, overheden en bedrijfsleven is in eerste instantie de Vakmanschapsroute CTT vormgegeven. Een doorlopende leerlijn vmbo-mbo in de techniek die afgesloten wordt met een mbo-diploma. Tegelijkertijd werd een fysieke omgeving gerealiseerd om de relatief dure technische opleidingen duurzaam te garanderen, waarbinnen de doorlopende leerlijn zichtbaar werd. Dat heeft geresulteerd in een modern, goed uitgerust Centrum voor Top Techniek.

Het juryrapport
“Techniekprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit project zet echter alles in de schaduw. Het probleem is bekend: Er worden te weinig vakmensen opgeleid. Individuele scholen hebben nauwelijks nog de mogelijkheid om een goede leeromgeving aan te bieden. Het Centrum voor Top Techniek biedt die mogelijkheid wel, dankzij de samenwerking tussen de scholen, maar ook door de betrokkenheid van alle gemeenten in de regio en het bedrijfsleven.
Het CTT pakt het groots en meeslepend aan rond centrale thema’s als professionalisering, onderzoek, kennis, samenwerking en innovatie. Wie het geheel overziet, raakt onder de indruk van de zeer doordachte en brede opzet, de heldere visie en de buitengewoon professionele aanpak. Het project blijft volop in beweging en kan een krachtige uitstraling hebben naar andere regio’s”.

Onderwijsprijs
Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). De tweejarige prijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. In alle provincies wordt een provinciale onderwijsprijs uitgereikt.

Omhoog