Blog Hendrik-Jan van Arenthals: Groeien

14 juli 2017

Lang was 'groei' het enige adagio, kwantitatieve groei wel te verstaan. Of het nu de economische groei van een land was, of die in winst van een bedrijf, het moest altijd 'meer' worden. Wij hebben als Scalda gezegd dat we 'gaan' voor kwaliteit boven kwantiteit . We geloven daarbij dat onze kwaliteit, waar we best trots op mogen zijn, aantrekkingskracht heeft.

Tegelijk is de kwantiteit, is onze omvang in studentenaantallen natuurlijk wel een issue. We weten dat die omvang terug gaat lopen. Dat is geen risico, maar een gegeven. We krijgen de komende acht jaar volgens onze huidige prognoses zo'n 12% minder studenten. Daarnaast krijgen we, door 'oude' bezuinigingen van Rijksoverheid die nu pas effect gaan krijgen, minder geld tot onze beschikking. Beide ontwikkelingen versterken elkaar, dat is duidelijk.

Dat vraagt om 'actie', om vooruit denken en proactief zijn. Het credo bij omgaan met het uitgebannen begrip 'krimp' is 'begin te vroeg', iets wat in onze mooie provincie Zeeland helaas niet altijd gebeurt. We willen niet jaar na jaar kijken 'wat we overeind kunnen houden' en wat we 'moeten sluiten'. We willen de regie blijven houden over ons onderwijs, ageren in plaats van alleen reageren. We willen aansluiten bij wat onze studenten, bij wat de Zeeuwse economie en de samenleving ons vragen.

Om dat te doen kijken we niet alleen naar nieuwe mogelijkheden, zoals kansen voor jongeren in een kwetsbare positie of Wind op Zee. We zullen ons onderwijs ook 'slim' moeten organiseren. Iedere onderwijskundige eenheid binnen Scalda denkt daar over na. In oktober dit jaar kunnen we de resultaten daarvan bekend maken. Ingrediënten zijn onder andere 'opleiden in de praktijk' (hybride leeromgevingen of zelfs bijna volledig in bedrijven of instellingen), kijken welke vakken of leerjaren je kunt combineren, kijken waar je in het eerste leerjaar 'breed' kunt starten met meerdere uitstroomprofielen, concentreren van opleidingen of delen daarvan, organiseren van vakken rond eigen leerbedrijfjes of projecten enzovoort.

Door 'slim organiseren' van ons onderwijs sluiten we overigens niet alleen aan op onze kwantitatieve ontwikkeling, we maken ook een kwalitatieve slag. Het motiveert onze studenten meer en zorgt ervoor dat hun kennis en ervaring beter aansluiten op de praktijk. Op deze manier zorgen we, ook in tijden van terugloop in aantallen, toch nog steeds voor groei: de groei in ontwikkeling van onze studenten. Daar draait het tenslotte om!

Omhoog