Betere begeleiding van studenten tijdens stages met de digitale BPV-tool

26 januari 2021

Een aantal brancheorganisaties, LTO Nederland en onderwijsinstellingen, waaronder Scalda Groen College, signaleren een duidelijke hulpvraag bij leerbedrijven om de begeleiding van studenten te verbeteren. Volop redenen om een kwaliteitsimpuls te geven aan de beroepspraktijkvorming (bpv). Daarom is het project ‘Digitale BPV-tool’ van start gegaan. Bij de opleiding Paardensport draait de pilot al, bij Loonwerk en Hovenier is de tool nog volop in ontwikkeling. De tool is een digitale omgeving waarin studenten en praktijkopleider vastleggen wat de student gaat leren in de betreffende praktijkperiode. In de omgeving houden de student en de praktijkopleider bij hoe de student zich ontwikkelt, van beginner naar gevorderd. De praktijkopleider kan de student gericht opdrachten geven die passen bij de ontwikkeling van de student. Schoolopdrachten, uitkomsten van de begeleidingsgesprekken, bewijsmaterialen voor het portfolio en andere materialen worden hierin opgeslagen. Het gebruik van de tool past goed in het digitale tijdperk van onze studenten.

Start van het project

Bij de ‘Digitale BPV-tool’ zijn verschillende agrarische opleidingscentrums (AOC’s) betrokken: Aeres MBO, Clusius College, Curio, Landstede MBO en Scalda Groen College. Dit betreft meerdere opleidingen waaronder de opleiding voor Paardensport en -houderij, Hoveniers, en Loonwerk. Praktijkopleiders, bpv- coördinatoren en studenten krijgen op dit moment uitleg over het gebruik en de voordelen van de tool. Er zijn korte instructiefilmpjes en animaties gemaakt en er is persoonlijk contact om meer informatie te geven aan leerbedrijven.

Niveaubepaling van studenten

Een van de succesfactoren voor een optimale stage is het bepalen van het juiste niveau van de student om meer effect te hebben van het begeleidingsgesprek. Voordat een stage start, bepaalt de student wat hij/zij wil leren. Deze leerdoelen komen uit het kwalificatiedossier, bijvoorbeeld: ‘Voert een trainingsschema uit’ en ‘Ontwikkelt en onderhoudt sporttechnische capaciteiten’. Om het niveau van de vakvaardigheid concreet te maken, zijn in het landelijke project van de Digitale BPV-tool ‘niveaubepalingen of rubrics’ ontwikkeld. Als een soort meetlat én spiekbriefje.

De student loopt stage, voert opdrachten uit en ontwikkelt zich. Na enige tijd vult de student digitaal een zelfevaluatie in over de leerdoelen en de praktijkopleider doet dit ook. Dan volgt een begeleidingsgesprek. Soms zijn er verschillende ideeën, beelden en verwachtingen. De praktijkopleider vraagt waarom de student zichzelf op een bepaald niveau heeft gescoord en hoe hij/ zij dat ziet. Wat dan helpt is het erbij pakken van het ‘spiekbriefje’ met de niveaubepaling/ rubrics. Zo ontstaat een gesprek waarin student en praktijkopleider elkaar snappen en kan de volgende stap in het leerproces worden gezet.

Kijk voor meer informatie en een voorbeeld over niveaubepaling op de site van het LTO.

LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland)

Omhoog