Beleving = inleving = de motor voor succes!

8 januari 2021
Beleving is inleving is de motor voor succes!

Voor dit Crossover portret benaderden we Johan Elzinga, directeur van de onderneming Luctor et Detector. Johan is opdrachtgever binnen de Crossover projecten en wist van zijn hobby zijn beroep te maken. Zijn eerste vondst was een reutelaar (een pijpenwroeter) met als afbeelding een mooie haan er op. Het gevoel om zoiets ouds uit de aarde naar boven te halen kan hij zich nog erg goed herinneren. Inmiddels is hij directeur van een bedrijf dat metaaldetectoren verkoopt en ook metaaldetectie workshops met veel plezier aanbiedt. Aan Johan hebben we een aantal vragen voorgelegd over zijn aandeel als opdrachtgever in de Crossover projecten.

Hoe ben je als opdrachtgever in aanraking gekomen met de Crossover projecten?

Ik ken directeur Arold Versluys van vroeger. Hij is mijn oud docent toen ik zelf een commerciële opleiding volgde. Met hem ben ik in gesprek geraakt op welke manier studenten via praktijkopdrachten een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van mijn bedrijf. Het begon met het ontwerp van mascotte door een student via de mediavormgevers opleiding. Door het feit dat er ook Crossover projecten lopen binnen Scalda kon ik echter ook een opdracht neerzetten voor het ontwerp van een Metaal Detectie Positionering Systeem (MDPS). Inmiddels zijn twee studententeams voor me aan de slag met onder andere ook het ontwerp van een test bin.

Wat heb je geleerd als opdrachtgever binnen de Crossover projecten?

Communicatie is zowel een aandachtspunt binnen de projecten als een must om te trainen. Wat helpt is dat studenten geleerd worden om de opdrachtgever goed op de hoogte houden van hun werkzaamheden en dat er een coach is op de achtergrond waar ook contact mee is. Bij het eerste project voor het ontwerp van de mascotte kwam ik er zo achter dat de ontwerpkwaliteit van de student niet zozeer het probleem was maar juist het leren communiceren met de klant: goed luisteren naar de klantwens en de relatie goed houden. Het kost je als ondernemer of werknemer mogelijk klanten als je deze vaardigheid niet beheerst. Dat kunnen studenten niet vroeg genoeg leren.

Wat kun je zeggen over het samenspel binnen de Crossover projecten tussen de verschillende partijen?

Het samenspel tussen opdrachtgever, expert, coach en student is cruciaal. Wil je de leersituatie zo optimaal mogelijk laten zijn dan is het van belang om als opdrachtgever zelf ook sneller contact te zoeken met in eerste instantie de student maar daarna ook met de school als er iets niet goed loopt. De coach kan namelijk goed gevoed worden door de ervaringen die de opdrachtgever heeft met de student. Anders wordt volgens mij de coach enkel geïnformeerd vanuit het gezichtsveld van de student. Een snelle bijsturing ten gunste van het projectresultaat wordt lastig als je elkaar pas weer bij de volgende klantoplevering ziet. En je gunt zowel de opdrachtgever maar ook de student een succeservaring.

Verder betrapte ik me er op dat ik soms de rol van de leraar wil aanmeten en dat is niet de bedoeling. Ik geef namelijk regelmatig zelf workshops en geniet er van als mensen met plezier iets aan het doen zijn. Ik moet als opdrachtgever ook wat harder worden en niet teveel voor de studenten nadenken. Ik merkte dat ze zelf graag tijdens het klantgesprek oplossingen aangereikt krijgen. Dat moeten ze zelf leren. Vertrouwen geven is echter wel van belang: een student die vertrouwen krijgt kan soms meer dan dat de omgeving of hij of zij zelf denkt!

Wat zorgt voor een krachtige leeromgeving?

Wat ik merk is dat studenten altijd een ander beeld voor ogen hebben als datgene wat jij bedoelt en wat je eventueel zelfs via een plan van aanpak hebt aangereikt. Beleving is dan inleving. Het gaat pas voor studenten goed leven als je ze uitnodigt om je bedrijf te leren kennen. Dat ze zien met welke purpose je bezig bent en welke waarde die je wilt toevoegen met je bedrijf.

Ik was overigens positief verrast over de Crossover leeromgeving waarin studenten uit verschillende disciplines samenwerken. Ze hebben dat onderling goed opgepakt, hadden een taakverdeling, wilden er graag mee aan de slag en de coach stimuleerde dit heel goed. Wat me opviel was dat ze eigenlijk snel aan elkaar gewend waren ondanks dat ze verder geen klasgenoten van elkaar zijn.

De Crossover leeromgeving stimuleert het leren van elkaar. Ze versterkten elkaar en gingen zelf met elkaar in discussie over het vakgebied. Dat zorgt voor uitdaging. Een goede begeleiding is verder essentieel. Door constante communicatie is er veel inzicht over het lopend proces waar je op kunt inspelen. Er zit veel potentie in de Crossover leeromgeving.

Wat gun je de studenten?

Dat ze leren een eigen visie neer te leggen maar dit binnen de kaders van de klant doen. Verder houd ik ze zelf innovatieprikkels voor om ze te motiveren: Hoe cool zou het zijn als studenten iets bedenken wat internationaal in de schappen ligt? Soms liggen de touwtjes in handen van een paar grote fabrikanten, als je ideeën fysiek kunt laten werken dan kan een balletje snel aan het rollen gaan. Stel als je een project voor elkaar krijgt wat een exposure je kunt krijgen. Deze projecten zijn een manier om je kwaliteiten als student voor het voetlicht te brengen, buitenom de school. Ik gun ze dat podium.

Verder wil ik ze graag de purpose laten zien van onze bedrijfsactiviteiten. Welke waarde je kunt toevoegen voor een klant als bedrijf. Onze detectoren zijn middelen en geen doel op zich. Het vinden van schatten, het verleden tastbaar maken: dat is eigenlijk wat we verkopen!

Meer weten over het bedrijf van Johan?

Kijk op: https://www.metaalzoekworkshop.nl/ of op www.dedetectorshop.nl

Een bezoek aan de fysieke schop kan ook: Zusterplein 15, Middelburg

Omhoog