Alle lichten op groen voor Scalda Groen College

6 maart 2018
Scalda Groen College

De berichtgeving die gisteren en vandaag naar buiten is gekomen over de Edudelta Onderwijsgroep is gebaseerd op een brief die de beide ministers van onderwijs, Van Engelshoven en Slob, maandag 5 maart 2018 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In die brief geven zij aan dat zij kiezen voor het behoud van het groene onderwijs in de regio, door dat onderwijs over te dragen aan andere scholen.

Zoals bekend wil Scalda per 1 augustus aanstaande het groene mbo in Goes voortzetten, onder de naam ‘Scalda Groen College’. De afgelopen weken heeft het College van Bestuur, samen met andere betrokken besturen, daarover intensief overleg gevoerd met het ministerie. Zoals in de kamerbrief vermeld zijn er principeafspraken gemaakt waardoor we er nu volledig van uit gaan dat Scalda vanaf komend schooljaar het groene mbo ook daadwerkelijk zal kunnen realiseren.

Voor Scalda betekent dit, dat we de formele intentie zullen gaan omzetten in concrete acties. Onder leiding van Ronald Klomp wordt een transitieplan opgesteld en in werking gezet, zodat we per 1 augustus aanstaande onze nieuwe studenten en onze nieuwe collega’s bij Scalda kunnen begroeten.

We zijn hier erg blij mee, voor de studenten en medewerkers, voor Scalda en voor Zeeland.

Omhoog