Aftrap project Zeeuwse Kringloop

8 maart 2021
Zeeuwse Kringlooop Gastles

Op vrijdag 5 maart vond de aftrap van het project ‘Zeeuwse Kringloop’ plaats. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaf de eerste gastles met als thema ‘Landbouw en Visserij’ aan tweedejaars studenten van de opleidingen Manager/ondernemer horeca en Meewerkend horeca ondernemer van Scalda in Middelburg.

Zeeuwse Kringloop

In december 2020 hebben ZAJK, Scalda en Zeeuws Land & Viscollectief de beschikking ontvangen voor het project ‘Zeeuwse Kringloop’. Het doel van dit project is een wederkerige transfer aan te gaan tussen boer en burger. Boer en burger meer bewust maken van elkaar en een overdracht van meningen en belangen die beide partijen tot nadenken en gedragsbeïnvloeding aanzetten.

De komende tijd zullen er diverse activiteiten georganiseerd gaan worden, waarbij een realistisch beeld van de huidige Zeeuwse agrarische sector gegeven wordt. De boeren en burgers kunnen met elkaar in gesprek gaan over agrarische producenten, de totstandkoming van het product en maatschappelijke discussiestukken rondom het thema ‘toekomstbestendige agrarische sector’. Tijdens de uitvoering van het project ligt de nadruk op de jongere generatie, de toekomstige generatie die veranderingen teweeg zal moeten brengen, het onderwijs wordt daarom uitgebreid betrokken bij het project. Diverse bedrijven en organisaties staan achter het initiatief en leveren een bijdrage voor het realiseren van het lesmateriaal.

LEADER-project

'Het project 'Zeeuwse Kringloop; samen verder met burger, boer en visser' is een LEADER- project. LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de co- financiering van Provincie Zeeland, daarnaast leveren Yara, CZAV, NMV en KWMP een bijdrage aan het gehele project. Het project is te volgen op de website www.zeeuwsekringloop.nl.

Nieuwsbrief

Zeeuwse Kringloop heeft ook een nieuwsbrief. Hierin komen updates van het project aan bod. De editie van Maart kun je hier downloaden.

Nieuwsbrief downloaden

Omhoog