Aanbod voorlichtingsactiviteiten Scalda College voor Welzijn voor 2017-2018

14 november, 2017
Scalda foto opleiding Maatschappelijke Zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Al enkele jaren wordt er gewerkt met een totaalaanbod rondom voorlichting en uitwisseling vanuit Scalda College voor Welzijn met het voortgezet onderwijs. Dit concept blijkt uit evaluatie succesvol en daarom willen we dit concept blijven handhaven.

Vanuit College voor Welzijn bezoeken we de vmbo-scholen met een duidelijk en gestructureerd aanbod, zodat er naast de open dagen en de jaarlijkse Doedag, een uitgewerkt plan ligt om potentiële studenten een goed beeld te (kunnen) geven van de beroepen waarvoor de diverse opleidingen opleiden, namelijk:

Ook de opleiding Sociaal-Cultureel Werker bieden we komend schooljaar aan in de BOL-variant. Maar daarvoor adviseren wij, op verzoek van het werkveld, een minimale leeftijd van 20 jaar. 

Onze activiteiten

Voorlichting op de vmbo-scholen
Doelgroep: examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Vanaf november starten de voorlichtingsavonden op de vmbo-scholen. Teamleiders/docenten van alle opleidingen van Scalda College voor Welzijn bezoeken op vastgestelde data en tijden de vmbo-scholen.

Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen de actuele informatie over de opleidingen aan de hand van een presentatie. Tevens wordt dan het hoe en waarom van de door Scalda gehanteerde intakeprocedure uitgelegd.

De voorlichtingskalender voor Scalda College voor Welzijn ziet er als volgt uit:

7 november: Reynaert College - Hulst
13 november: Calvijn College - Goes
15 november: Nehalennia - Middelburg
16 november: Zoommavo - Bergen op Zoom
23 november: Zwin College - Oostburg
27 november: Zeldenrust Steelant College - Terneuzen

15 januari: Ostrea Lyceum - Goes
25 januari: Pontes - Goes

Meeloopdag
Doelgroep: examenkandidaten

De meeloopdagen worden in januari en maart georganiseerd op de hieronder aangegeven data en locaties. (Vlietstraat 11a te Terneuzen en Bessestraat 4 te Goes):

Februari 2018 - aanmelden vóór 29 januari 2018
Maandag 5 februari: 
Maatschappelijke Zorg - locatie Bessestraat Goes
Dinsdag 6 februari: Pedagogisch Werk - locatie Bessestraat Goes
Woensdag 7 februari: Onderwijsassistent - locatie Bessestraat Goes
Woensdag 7 februari: alle opleidingen Scalda College voor Welzijn - locatie Vlietstraat Terneuzen

April 2018 - aanmelden vóór 29 maart 2018
Maandag 9 april: Onderwijsassistent - locatie Bessestraat Goes
Maandag 9 april: alle opleidingen Scalda College voor Welzijn - locatie Vlietstraat Terneuzen
Dinsdag 10 april: Maatschappelijke Zorg - locatie Bessestraat Goes
Dinsdag 10 april: Pedagogisch Werk - locatie Bessestraat Goes

Leerlingen kunnen zich om 9.15 uur melden bij de servicebalie op de betreffende locatie.

Programma:
Vastgesteld rooster voor alle opleidingen per lesuur vanaf 09.20 uur tot 14.15 uur (incl. lunch):

2e lesuur: opstart / voorlichting
3e lesuur: ontwikkelingspsychologie
4e lesuur: sociale vaardigheden

Pauze - voor lunch wordt gezorgd

5e lesuur: praktijk les
6e lesuur: speeddate met studenten van de opl.

Het programma wordt door iedere opleiding zelf ingekleurd en georganiseerd passend bij de beroepspraktijk van de opleiding. De locatie Vlietstraat Terneuzen heeft 2 meeloopdagen waarbij alle opleidingen aan bod komen. We laten een meeloop doorgaan bij aanwezigheid van minimaal 8 leerlingen. Er kunnen maximaal 22 leerlingen worden ingeschreven voor een meeloopdag. Is een klas op een bepaalde datum vol, dan kan via het aanmeldingsformulier een nieuwe datum gekozen worden.

U kunt ons helpen!
Wilt u zo vriendelijk zijn om de poster van de meeloopdagen binnen uw school op te hangen en te verspreiden onder uw collega’s en leerlingen? Omdat we helaas niet meer dan 22 leerlingen per meeloopdag kunnen ontvangen, is het verstandig om de meeloopdagen tijdig aan te kondigen bij uw leerlingen. Hoe eerder wij uw inschrijvingen ontvangen, des te meer kans uw leerlingen hebben op een plekje. Houdt u in ieder geval rekening met de uiterste aanmelddatum! 

Bezoek aan de vmbo-scholen
Doelgroep: derdejaars leerlingen
Periode: April 2018

Eén of twee (3e- of 4e-jaars) studenten van Scalda komen mét een docent tijdens 2 lesuren per profiel/opleiding uw 3e-jaars leerlingen (géén basisleerlingen) vertellen over de opleidingen binnen College voor Welzijn. Aan de hand van korte lesjes, presentaties en interviews komen de potentiële studenten erachter wat een opleiding binnen Welzijn precies inhoudt.

De voorbereiding vanuit de vmbo-scholen bestaat uit het vooraf inventariseren en op schrift stellen van de vragen die tijdens de lessen gesteld worden.

Doedag
Doelgroep: tweedejaars leerlingen

Door de decanenkring Zeeland wordt elk jaar de Doedag georganiseerd. 

Doel van de Doedag is om tweedejaars leerlingen kennis te laten maken met de diverse opleidingen van Welzijn:

  • Onderwijsassistent
  • Pedagogisch Werker
  •  Maatschappelijke Zorg

De leerlingen geven vooraf hun keuze voor een opleiding aan u door, zodat wij ze bij de juiste opleiding kunnen indelen. 

Door deze vroegtijdige oriëntatie in het tweedejaar hopen wij dat leerlingen in het examenjaar een duidelijke keuze kunnen maken voor de vervolgopleiding. Voor veel leerlingen is het vaak een eerste, speelse kennismaking met onze opleidingen en het beroepenveld waarvoor wij opleiden. De voorbereiding vanuit de vmbo-scholen bestaat uit het vooraf inventariseren en op schrift stellen van de vragen die er zijn over de diverse opleidingen.

De Doedag bij het College voor Welzijn voor dit schooljaar is op donderdag 8 februari 2018 - locatie Bessestraat Goes en op locatie Vlietstraat in Terneuzen.

Uw leerlingen aanmelden voor de voorlichtingsactiviteiten
Wilt u uw leerlingen aanmelden voor de meeloopdag? Of zijn wij welkom bij u op school voor een voorlichting aan derdejaars? Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar Linda Snijders-Verhulst. Zij helpt u graag verder. 

Open dagen en informatieavonden